Arnfinn Flåten, ferdig som student ved Molde Gymnas 1948