Ole, Karl, Arnfinn og Reidar Flåten på Talset 1952