Anne-Lise Johannessen og Knut Øygaren i Moskva i 1959.