Borgvalds falske reisepass. Han hadde lånt brorens fødselsattest.