Jacob Knudsen

(1845-)
SlektskapSøskenbarn 4 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1845Eiker, Buskerud, Norge 
Bosted*1865Hære gård, Eiker, Buskerud, Norge1 
Sist redigert13.02.2005

Kilder

 1. [S2] Folketellingen 1865. Kildedetalj: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe.

Regine Knudsdatter

(1853-)
SlektskapSøskenbarn 4 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1853Eiker, Buskerud, Norge 
(Vitne) Dåp (christn)04.09.1864Ludvig Syverinsen;Løten kirke, Løten, Hedmark, Norge1 
Bosted*1865Hære gård, Eiker, Buskerud, Norge 
Sist redigert17.10.2004

Kilder

 1. [S9] Kirkebok på mikrofilm. Kildedetalj: Kildeinformasjon: Hedmark fylke, Løten, Klokkerbok nr. 4 (1863-1877), Fødte og døpte 1864, side 25.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/…
  Nr. 101.

Lars Olsen

(29.08.1845-)
SlektskapBror av tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*29.08.1845Eiker, Buskerud, Norge 
Dåp (baptism)05.10.1845Eiker, Buskerud, Norge1 
Sist redigert23.10.2004

Kilder

 1. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/vr/….

Ole Sørensen Abel

(1716-1783)
Slektskap4. tippoldefar til Hege Fernanda Øygaren
Er med i anetavler:Heges forfedre - direktelinjer
Fødsel*1716 
Forlovelse*28.12.1751Anne Jacobsdatter Mørch;Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Ekteskap*mellom 1760 og 1765Malene Margrethe Christiansdatter Rosenvold;Tveit, Kristiansand, Vest-Agder, . 
Ekteskap08.02.1752Anne Jacobsdatter Mørch 
Død*1783Tveit, Kristiansand, Vest-Agder, . 
Notat*Med bybrannen i Christiansand 1734 forsvant både kirken og kirkeprotokollene som kunne gitt verdifulle biografiske data om Ole Sørensen Abel.1 
Eksamen*mellom 1734 og 1742Latinskolen, Kristiansand, Vest-Agder, Norge;Den 14. mai 1734 finner vi for første gang Ole Sørensen nevnt, nemlig som fadder for gase Berentsøns og Tone Aanensdatters barn, Berent. Da er hans tittel 'skoledisippel', og han er følgelig elev på Latinskolen, i den bygningen som var innviet i 1736, og som står der, med visse forandringer, den dag i dag. Vi vet at i midten av 1730-årene hadde skolen noen og førti elever. Rektoren het Grach, og det var 3 hørere eller kolleger til å undervise. Ole Sørensen har altså som en av diss e elevene opplevd bybrannen i 1734 da den gamle skolen brant og også den høytidelige innvielsen av den nye den 31. oktober 1736, da biskop Kærup holdt talen sin på latin og rektor Grach bar fram sin 'jubeloration'. Under festen hadde man 6 man n til å ringe med kirkeklokkene, og det var musikk av organisten, stadsmusikanten med 3 svenner, kantoren og skolens kor. I 1740 avsluttet Ole Sørensen sin skolegang og ble immatrikulert ved Universitetet i København og tok examen artium der sammen med 6 andre elever fra Schola Christiansandensi pluss en privatist. De var i alderen fra 18 til 24 år. Ole Sørensen va r eldste og må være født i 1716. Han privat-præseptor var G. Detharding, 3 andre fra Kristiansand hadde også valgt ham. Protokollen med karakterer fra examen artium 1740 eksisterer i Rigsarkivet i København og viser at Olaus Severini Abel har fullført etter å ha avlagt eksamen i: Catech, Loc. Comm., Ebræa, Græca, Latina, Logica, Metaph., etihicaHistor., Geograph., Geometr., Arithm., og Astrom. Karakterlisten er datert 16. juli 1740. Til andre eksamener ved Universitetet har han ikke meldt seg. Han kaller fra nå av 'Studiosus'. I følge en artikkel i Christiansands Tidende om slekten Abel, skal han ha holdt 'studentprekener' i Hornne s og Evje kirker ca. 1742.1 
Ordinering*22.08.1744Kristiansand, Vest-Agder, Norge;22.august 1744 overtar Ole Sørensen Abel som degn i Oddernes kirke.

I bispearkivet finner vi et brev datert 22. august 1744 til hr. Engelhardt på Oddernes fra bispen, Jacob Kærup. I brevet omtales den ubetenksomme og seg selv fordervende studiosus Jørgen Assens - og om dennes skriftlige resignation - og demisjon fra sitt degneembete ved Oddernes kirke. Det fortelles videre om Studiosus Ole Sørensen Abels overtakelse av degnestillingen. Jørgen Assens hadde betalt pensjon til sin forgjenger Ole Krag, og nå måtte Ole Sørensen Abel fortsette med dette hel t til Ole Krag døde i 1748. Lønnen til degnene bestod dels av i offer, dels i innkrevde bøter og skatter. 
(Vitne) Dåp (christn)15.11.1746Søren Rasmussen Falch;Kristiansand, Vest-Agder, Norge2 
Yrke*02.01.1750Innsettes av biskopen som degn i Tveit 

Familie 2

Malene Margrethe Christiansdatter Rosenvold (1739-25.07.1809)
Barn 1.Christian Rosenvold Olsen Abel+ (1763-)
 2.Anna Marie Olsdatter Abel+ (1765-04.01.1791)
 3.Elias Severin Olsen Abel+ (02.1769-22.08.1858)
 4.Grethe Olsdatter Abel+ (1777-)
 5.Berthe Karine Olsdatter Abel+ (1783-)
Sist redigert01.01.2005

Kilder

 1. [S76] En slektstråd i Kvadraturen, online http://www.berentsen.name/index.html.
 2. [S91] Døpte i Kristiansand 1734-1751. Kildedetalj: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe.

Malene Margrethe Christiansdatter Rosenvold

(1739-25.07.1809)
Slektskap4. tippoldemor til Hege Fernanda Øygaren
Er med i anetavler:Heges forfedre - direktelinjer
Fødsel*1739Tveit, Kristiansand, Vest-Agder, . 
Ekteskap*mellom 1760 og 1765Ole Sørensen Abel;Tveit, Kristiansand, Vest-Agder, . 
Død*25.07.1809 
Hendelse-div*03.12.1759 
Bosted*circa 1765Buestad, Tveit, Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Bostedmellom 1784 og 1809Kvadraturen, Kristiansand, Vest-Agder, Norge 

Familie

Ole Sørensen Abel (1716-1783)
Barn 1.Christian Rosenvold Olsen Abel+ (1763-)
 2.Anna Marie Olsdatter Abel+ (1765-04.01.1791)
 3.Elias Severin Olsen Abel+ (02.1769-22.08.1858)
 4.Grethe Olsdatter Abel+ (1777-)
 5.Berthe Karine Olsdatter Abel+ (1783-)
Sist redigert17.10.2004

Christian Jonasøn Rosenvold

(1686-1751)
Slektskap5. tippoldefar til Hege Fernanda Øygaren
Er med i anetavler:Heges forfedre - direktelinjer
Fødsel*1686Kristiania, Oslo, Norge 
Ekteskap*30.06.1718Elen Christophersdatter;Stokke, Vestfold, Norge 
Ekteskap*mellom 1730 og 1735Margrethe With 
Død*1751 
Militærtj.-slutt*1717Sekondløyntnant, Østre Telemark kompani 
Hendelse-div*mellom 1717 og 1719Så sent som i 1781 - 30 år etter hans død - søkte hans to ugifte døtre om pensjon og opplyste da om sin far, kaptein Christian Rosenvold, at han hadde tjent i krigen i 1711 og følgende år, især ombord med Admiral Tordenskjold - og 'var i Attaker blevet heftigen saaret, saa han fra den Tid bar paa et svagt og sygeligt Legeme til sin Dødsdag.' 
Militærtj.-slutt1719Permierløyntnant 1. Nedenenske kompani, 
Yrke*1747Kaptein og sjef for Arendals landvernskompani 

Familie 2

Margrethe With (11.09.1710-1781)
Barn 1.Jonas Christian Rosenvold (1732-1810)
 2.Elias Rosenvold (1734-1756)
 3.Ole Schielderup Rosenvold+ (1735-1823)
 4.Johannes Rosenvold+ (13.06.1737-1818)
 5.Malene Margrethe Christiansdatter Rosenvold+ (1739-25.07.1809)
 6.Maren Sophie Rosenvold (1745-1803)
 7.Frederikke Christiansdatter Rosenvold (circa 1748-)
Sist redigert31.10.2004

Margrethe With

(11.09.1710-1781)
Slektskap5. tippoldemor til Hege Fernanda Øygaren
Er med i anetavler:Heges forfedre - direktelinjer
Fødsel*11.09.1710Kirkegaden 2, Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Ekteskap*mellom 1730 og 1735Christian Jonasøn Rosenvold 
Død*1781 
Notat*I 1961 ble det gitt ut en bok av J. Sandberg med fortegnelse over 'Kvinner gift med offiserer i den norske hær 1628 - 1814'. Her kan vi lese at Margrethe With var gift med Christian Rosenvold og hadde to sønner som også var offiserer.

I Ovenstad : 'Militærbiografier. Den norske hærs offiserer 1628 - 1814', finner vi bra med stoff både om Christian Rosenvold og hans foreldre og etterkommere, og i Tveits Historie har Johan Tveite under kapitlet om Dønnestad fått med mye interessant stoff om 'Rosenvoldene'.

Margrethe With og Christian Rosenvold må ha giftet seg i Kristiansand i begynnelsen av 1730-årene, men vi har ikke den nøyaktige dager for bryllupet. 
Bosted*1710Vestre Kirkegade, senere omdøpt til Rådhusgaten, Kristiansand, Vest-Agder, Norge 

Familie

Christian Jonasøn Rosenvold (1686-1751)
Barn 1.Jonas Christian Rosenvold (1732-1810)
 2.Elias Rosenvold (1734-1756)
 3.Ole Schielderup Rosenvold+ (1735-1823)
 4.Johannes Rosenvold+ (13.06.1737-1818)
 5.Malene Margrethe Christiansdatter Rosenvold+ (1739-25.07.1809)
 6.Maren Sophie Rosenvold (1745-1803)
 7.Frederikke Christiansdatter Rosenvold (circa 1748-)
Sist redigert26.01.2005

Andreas Berentsen

Ekteskap*Ragnild Eliasdatter Abel 

Familie

Ragnild Eliasdatter Abel (18.01.1798-)
Sist redigert17.10.2004

Kiddel Nottosen Faldeland

Ekteskap*før 1768Ragnild Kiddelsdatter Lillevann 

Familie

Ragnild Kiddelsdatter Lillevann (-1818)
Barn 1.Tyri Kiddelsdatter+ (1768-1850)
 2.Notto Kiddelsen+ (1769-01.02.1822)
 3.Kirstine Gurine Kiddelsdatter (03.08.1778-)
Sist redigert17.10.2004

Ragnild Kiddelsdatter Lillevann

(-1818)
Ekteskap*før 1768Kiddel Nottosen Faldeland 
Død*1818Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Bosted*1801Gård 254, Rode nr. 4, Kristiansand, Vest-Agder, Norge1 

Familie

Kiddel Nottosen Faldeland
Barn 1.Tyri Kiddelsdatter+ (1768-1850)
 2.Notto Kiddelsen+ (1769-01.02.1822)
 3.Kirstine Gurine Kiddelsdatter1 (03.08.1778-)
Sist redigert11.01.2005

Kilder

 1. [S1] Folketellingen 1801. Kildedetalj: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe.

Notto Kiddelsen

(1769-01.02.1822)
Fødsel*1769Vegusdal, Evje, Kristiansand, Vest-Agder, Norge;I 1769, da Notto ble født, ble en Venus-passasje brukt til å bestemme avstandene i verdensrommet for første gang. 8. juni 2004 passerte planeten Venus igjen over solskiven. Denne gangen var hendelsen det mest sette himmelfenomen i historien, blant annet med passasjen overført på internett. 
Ekteskap*Marie Elisabeth Sommer 
Død*01.02.1822Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Sist redigert19.12.2004

Kirstine Gurine Kiddelsdatter

(03.08.1778-)
Fødsel*03.08.1778Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Ekteskap*Knud Tellefsen Vallesverd 
Bosted*1801Gård 254, Rode nr. 4, Kristiansand, Vest-Agder, Norge1 
Sist redigert11.01.2005

Kilder

 1. [S1] Folketellingen 1801. Kildedetalj: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe.

Marie Elisabeth Sommer

Ekteskap*Notto Kiddelsen 
Ekteskap*Tønnes Tønnesen 

Familie 1

Notto Kiddelsen (1769-01.02.1822)
Barn 1.Tønnes Andreas Kiddelsen (-1852)

Familie 2

Tønnes Tønnesen
Sist redigert17.10.2004

Tønnes Tønnesen

Ekteskap*Marie Elisabeth Sommer 
Sist redigert17.10.2004

Tønnes Andreas Kiddelsen

(-1852)
Ekteskap*Gunhild Marie Engelschjøn 
Død*1852Kristiansand, Vest-Agder, Norge 

Familie

Gunhild Marie Engelschjøn (-1853)
Sist redigert17.10.2004

Gunhild Marie Engelschjøn

(-1853)
Ekteskap*Tønnes Andreas Kiddelsen 
Død*1853Kristiansand, Vest-Agder, Norge 

Familie

Tønnes Andreas Kiddelsen (-1852)
Sist redigert17.10.2004

Knud Tellefsen Vallesverd

Ekteskap*Kirstine Gurine Kiddelsdatter 

Familie

Kirstine Gurine Kiddelsdatter (03.08.1778-)
Sist redigert17.10.2004

Olene Eliasdatter Abel

(02.02.1792-08.1794)
SlektskapSøskenbarn 5 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*02.02.1792Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Død*08.1794Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Sist redigert17.10.2004

Thrine Olsdatter

(1776-1823)
Fødsel*1776 
Ekteskap*Ole Eliassen 
Død*1823 

Familie

Ole Eliassen (20.04.1793-)
Barn 1.Thomine Gurine Olsdatter (1816-)
Sist redigert17.10.2004

Thomine Gurine Olsdatter

(1816-)
Slektskap3-menning 4 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1816Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Sist redigert17.10.2004

Marie Henrichsdatter Hjelm

Ekteskap*Ole Eliassen 

Familie

Ole Eliassen (20.04.1793-)
Barn 1.Ellen Kristine Olsdatter (1824-)
Sist redigert17.10.2004

Ellen Kristine Olsdatter

(1824-)
Slektskap3-menning 4 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1824Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Sist redigert17.10.2004

Carl Kiddelsen

Slektskap3-menning 4 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Sist redigert17.10.2004

Else Margrethe Kiddelsdatter

(1822-)
Slektskap3-menning 4 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1822Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Ekteskap*03.10.1842Svend Olaus Ingebrigtsen Hangeland 
Sist redigert17.10.2004

Svend Olaus Ingebrigtsen Hangeland

(06.07.1814-)
Fødsel*06.07.1814Tveit, Kristiansand, Vest-Agder, . 
Dåp (baptism)29.07.1814 
Ekteskap*03.10.1842Else Margrethe Kiddelsdatter 
Yrke*Handelsarbeider 
Konfirmasjon*06.10.1829Tveit, Kristiansand, Vest-Agder, .;Karakter Meget God 
Sist redigert17.10.2004

Lars Olaus Kiddelsen

(1828-1914)
Slektskap3-menning 4 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1828Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Ekteskap* 
Død*1914 
Yrke*Oboist, musikksersjant, maler 

Familie

Barn 1.Laurits Larsen Kiddelsen
Sist redigert17.10.2004

Theodine Kiddelsdatter

(1834-)
Slektskap3-menning 4 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1834Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Sist redigert17.10.2004

Laurits Larsen Kiddelsen

Slektskap4-menning 3 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Sist redigert17.10.2004

Arne Eliassen Abel

(14.10.1800-etter 14.10.1800)
SlektskapSøskenbarn 5 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*14.10.1800Kristiansand, Vest-Agder, Norge1 
Død*etter 14.10.18001 
Sist redigert01.01.2005

Kilder

 1. [S76] En slektstråd i Kvadraturen, online http://www.berentsen.name/index.html.

Malene Kiddelsdatter Abel

(24.06.1802-1819)
SlektskapSøskenbarn 5 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*24.06.1802Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Død*181916 år gamle Malene ble begravd på Domkirkens nordøstre side, og da man omkring 1900 grov ut en grøft for anlegg av en transformatorkiosk, fant man graven hennes. Det hadde i familien vært fortalt om det lange fine håret hennes, og det kunne ma n nå - over 80 år etter hennes død - ved selvsyn konstatere var riktig. August Abrahamson har i en artikkel om slekten Abel fortalt om denne graven. Søster av August Abrahamsons far var gift med Arnt Abel, født i 1810, som vil bli omtalt senere. Han skriver at graven ble pyntet og vedlikeholdt til omkring 1850. Ved øs tenden av graven stod en vakker sørgeask. Hver lørdag aften kunne man se Malene Abels svigerinne og 'broderbørn' i ferd med å pynte graven og legger friske blomster på den.1 
Sist redigert01.01.2005

Kilder

 1. [S76] En slektstråd i Kvadraturen, online http://www.berentsen.name/index.html. Kildedetalj: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe.