Arnt Kiddelsen Abel

(07.07.1804-05.07.1805)
SlektskapSøskenbarn 5 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*07.07.1804Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Død*05.07.1805Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Sist redigert17.10.2004

Anne Elisabeth Kiddelsdatter Abel

(27.06.1806-15.03.1842)
SlektskapSøskenbarn 5 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*27.06.1806Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Ekteskap*03.12.1829Sander Sandersen;Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Død*15.03.1842Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Bosted*Gyldenløvesgade 31, Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Sist redigert17.10.2004

Sander Sandersen

(1802-)
Fødsel*1802Mandal, Vest-Agder, Norge 
Ekteskap*03.12.1829Anne Elisabeth Kiddelsdatter Abel;Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Ekteskap*16.02.1844Aase Aanensdatter Grødahl 
Yrke*Skreddermester 

Familie 2

Anne Elisabeth Kiddelsdatter Abel (27.06.1806-15.03.1842)
Barn 1.Syvert Sandersen
 2.Severine Elisabeth Sandersdatter
 3.Susanne Sandersdatter (05.03.1842-)
Sist redigert17.10.2004

Syvert Sandersen

Slektskap3-menning 4 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Sist redigert17.10.2004

Severine Elisabeth Sandersdatter

Slektskap3-menning 4 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Sist redigert17.10.2004

Susanne Sandersdatter

(05.03.1842-)
Slektskap3-menning 4 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*05.03.1842Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Sist redigert17.10.2004

Aase Aanensdatter Grødahl

(1820-)
Fødsel*1820Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder, Norge 
Ekteskap*16.02.1844Sander Sandersen 
Sist redigert17.10.2004

Anne Elisabeth Sandersdatter

Sist redigert17.10.2004

Arnt Eliassen Abel

(04.10.1810-1888)
SlektskapSøskenbarn 5 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*04.10.1810Tollbodgt. 24, Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Ekteskap*20.10.1834Anne Gurine Tybring;Fædrelandsvennen for 20. oktober 1884 kunne man lese at Arnt Abel og hans kone Anne Gurine denne dagen feiret gullbryllup: 'Brudgommen rask og rørig som en Ungdom, medens Guldbruden er kommet sig saa vidt efter et Slagtilfælde at hun uden Støtte kan vandre omkring i Værelserne.'

De ble henholdsvis 77 og 76 år gamle. 
Død*1888Tollbodgaden 24, Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Skifte*1834Tollbodgaten, Kristiansand, Vest-Agder, Norge;Fra 1834 står Arnt Abel som eier av Tollbodgaten 24. Det ble 9. juni 1834 utstedt 'fledføringskontrakt' mellom foreldrene Elias og Tyri Abel og sønnen Arnt E. Abel. Foreldrene overdrar med de øvrige arvingenes samtykke eiendommen og hva de forøvrig etterlater seg til sin sønn mot føderåd. Arealet var i 1834, 3464 alen2.. 
Sist redigert17.10.2004

Anne Gurine Tybring

Ekteskap*20.10.1834Arnt Eliassen Abel;Fædrelandsvennen for 20. oktober 1884 kunne man lese at Arnt Abel og hans kone Anne Gurine denne dagen feiret gullbryllup: 'Brudgommen rask og rørig som en Ungdom, medens Guldbruden er kommet sig saa vidt efter et Slagtilfælde at hun uden Støtte kan vandre omkring i Værelserne.'

De ble henholdsvis 77 og 76 år gamle. 

Familie

Arnt Eliassen Abel (04.10.1810-1888)
Barn 1.August Emil Tybring Abel
 2.Ole Christian Tybring Abel (1842-22.08.1858)
Sist redigert26.01.2005

Ole Christian Tybring Abel

(1842-22.08.1858)
Slektskap3-menning 4 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1842Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Død*22.08.1858Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Sist redigert17.10.2004

August Emil Tybring Abel

Slektskap3-menning 4 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Ekteskap*Helene Bendichsen 
Skifte*05.12.1887Tollbudgaten, Kvadraturen, Kristiansand, Vest-Agder, Norge;Skjøte for overtakelse av forretning i Tollbodgaten 
Sist redigert31.10.2004

Helene Bendichsen

Ekteskap*August Emil Tybring Abel 
Sist redigert17.10.2004

Anne Jacobsdatter Mørch

Forlovelse*28.12.1751Ole Sørensen Abel;Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Ekteskap08.02.1752Ole Sørensen Abel 

Familie

Ole Sørensen Abel (1716-1783)
Sist redigert17.10.2004

Henrich Christian With

(1682-03.12.1747)
Slektskap6. tippoldefar til Hege Fernanda Øygaren
Er med i anetavler:Heges forfedre - direktelinjer
Fødsel*1682Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Ekteskap*Maren Pedersdatter Kierulf 
Død*03.12.1747Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Notat*I sin 'Christiansands Beskrivelse' forteller Nikolai Wergeland at det like ved oppgangen til orgelet tidligere skal ha ligget et nå helt ødelagt og utslettet gravminne av sorte og hvite marmorfliser med denne innskriften: Du, her gaaer frem, see denne Steen, og agt, hvo her har lagt sine Been. H.C.l. WITH Fordum været Organist ved Stedet. udi - Aar og Stads- Musicus - Instrumentist udi 17 Aar Fød 1682. Død 1747.

Flere har omtalt denne graven som var dekket av en slitt sandsten med nevnte innskrift, Leewy, stiftprost Lassen etc., men bare N. Wergeland har fått med fødselsåret 1682. I kirkeboken for Kristiansand er han innført som død den 3. desember, kl . 11 om aftenen 1747 og begravd den 9.1 
Bosted*1702Vestre Kirkegate, senere kalt Rådhusgaten, Kvadraturen, Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Yrke*22.12.1702Organist i Vår frelsers kirke, Kristiansand 

Familie

Maren Pedersdatter Kierulf (29.06.1684-27.02.1740)
Barn 1.Pernille With+
 2.Inger Margrethe With (-01.01.1802)
 3.Margrethe With+ (11.09.1710-1781)
Sist redigert26.01.2005

Kilder

 1. [S76] En slektstråd i Kvadraturen, online http://www.berentsen.name/index.html.

Maren Pedersdatter Kierulf

(29.06.1684-27.02.1740)
Slektskap6. tippoldemor til Hege Fernanda Øygaren
Er med i anetavler:Heges forfedre - direktelinjer
Fødsel*29.06.1684Kristiansand, Vest-Agder, Norge1 
Ekteskap*Henrich Christian With 
Død*27.02.1740Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Begravelse*04.03.1740Kristiansand, Vest-Agder, Norge 

Familie

Henrich Christian With (1682-03.12.1747)
Barn 1.Pernille With+
 2.Inger Margrethe With (-01.01.1802)
 3.Margrethe With+ (11.09.1710-1781)
Sist redigert13.02.2005

Kilder

 1. [S95] Carl Klitgaard: Kierulffske studier, s. 211.

Pernille With

SlektskapSøster av 5.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Ekteskap*Hans Firing 

Familie

Hans Firing
Barn 1.? Firing1 (05.09.1754-05.09.1754)
Sist redigert17.10.2004

Kilder

 1. [S91] Døpte i Kristiansand 1734-1751. Kildedetalj: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe.

Hans Firing

Ekteskap*Pernille With 

Familie

Pernille With
Barn 1.? Firing1 (05.09.1754-05.09.1754)
Sist redigert17.10.2004

Kilder

 1. [S91] Døpte i Kristiansand 1734-1751. Kildedetalj: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe.

Søren Olsen

Slektskap5. tippoldefar til Hege Fernanda Øygaren
Er med i anetavler:Heges forfedre - direktelinjer
Ekteskap*Karen Aanonsdatter 

Familie

Karen Aanonsdatter (-1752)
Barn 1.Tone Sørensdatter Abel Mandflaa+ (circa 1706-28.02.1795)
 2.Ole Sørensen Abel+ (1716-1783)
Sist redigert17.10.2004

Karen Aanonsdatter

(-1752)
Slektskap5. tippoldemor til Hege Fernanda Øygaren
Er med i anetavler:Heges forfedre - direktelinjer
Ekteskap*Søren Olsen 
Død*1752Kristiansand, Vest-Agder, Norge 

Familie

Søren Olsen
Barn 1.Tone Sørensdatter Abel Mandflaa+ (circa 1706-28.02.1795)
 2.Ole Sørensen Abel+ (1716-1783)
Sist redigert17.10.2004

Tone Sørensdatter Abel Mandflaa

(circa 1706-28.02.1795)
SlektskapSøster av 4.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*circa 1706Kristiansand, Vest-Agder, Norge1 
Ekteskap*Rasmus Falch 
Ekteskap*07.02.1769Karl Peder Røeberg;Kristiansand, Vest-Agder, Norge2 
Forlovelse14.04.1768Karl Peder Røeberg3 
Død*28.02.1795Kristiansand, Vest-Agder, Norge4 
Bosted*1760Dronningensgade 21, Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Notat*29.06.1768Tone Sørensdatter var blant dem som tok syke i kur. Det fremgår av en anmeldelse som legen, proviensalmedicus, Fredrich von See, sender til politimesteren og byfogden i Kristiansand, datert 29. juni 1768. Von See hadde fast årslønn og sku lle behandle fattige gratis og andre etter 'billighet'. Men nå har 'Thone Mandflaa', som hun kalles i anmeldelsen, gått von See i næringen idet hun skal ha antatt i kur en 'pige' fra Kvinesdal ved navn Barbra Hansdatter. For dette har hun forlan gt 8 rd. og fått 3 rd. og 2 ort på hånden. Likeså har hun hatt i kur en annen 'pige' fra Kvinesdal, Lisbeth Christensdatter Næsset, som har vært i tjeneste hos Jens Baun. Videre Gulval på Monsen, som ble av Thone Mandflaa således hjulpe t at han døde. Videre Anders Sørensen på Banen med flere. Blant pleiepasientene var også en mann 'her i Byen', nemlig Anders Sørensen, losjerende hos Ole Haltemoen (Hortemoe?) 'men hvorledes hendes Medicamenter har været indrettet den Syge at forhjelpe, ble han næseløs - samme jeg nu har maattet andtag e under min Cur for at se ham næst Guds Biestand forhjulpet i Helbreds Stand, dog er jeg icke mæktigat skaffe ham nogen Næse igjen.' Til slutt i brevet anmoder Friedrich von See politimesteren om å la Thone Mandflaa innkalle for politiretten, gi henne mulkt og bøter og forplikte henne ikke å ta flere pasienter i kur. I politidokumentene fra denne tiden, er det ikke funnet noe n opplysninger om hvordan politimesteren har reagert på denne anmeldelsen. Sannsynligvis er saken henlagt. Det virker jo også noe komisk at Tones kur i en tid da radesyken herjer, skal være skyld i at en mann mister nesen. 'Politidokumenter i Kristiansand 1768-95. Nr 19200'.5 

Familie 1

Rasmus Falch (-før 1753)
Barn 1.Søren Rasmussen Falch (1746-27.05.1768)
 2.Birthe Carina Rasmusdatter Falch (1750-19.01.1766)

Familie 2

Karl Peder Røeberg (circa 1736-20.03.1801)
Sist redigert19.11.2004

Kilder

 1. [S76] En slektstråd i Kvadraturen, online http://www.berentsen.name/index.html. Kildedetalj: Tone lever i Kvadraturen helt til 28. februar 1795, da er hennes alder oppgitt til å være 89 år, og hun er Peter Gudmundsen Røbergs hustru. Hun må altså være født ca. 1706, og er 10 år eldre enn sin bror Ole som er født ca. 1716.
 2. [S76] En slektstråd i Kvadraturen, online http://www.berentsen.name/index.html. Kildedetalj: Paret ble copulerede i Kirken av Schielerup, den 7. febr. 1769."
 3. [S76] En slektstråd i Kvadraturen, online http://www.berentsen.name/index.html. Kildedetalj: D. 14. April 1768, blev den velagtede og forstandige Ungr. Karl Peder Røeberg troloved med den dydige og Gudelskade Danne - Quinde Todne Sørensdatter, Rasmus Falches Enke.
 4. [S76] En slektstråd i Kvadraturen, online http://www.berentsen.name/index.html.
 5. [S68] Politidokumenter. Kildedetalj: 'Politidokumenter i Kristiansand 1768-95. Nr 19200'.

Søren Rasmussen Falch

(1746-27.05.1768)
SlektskapSøskenbarn 6 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1746 
Dåp (christn)15.11.1746Kristiansand, Vest-Agder, Norge1 
Vitne: Ole Sørensen Abel
Død*27.05.1768Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Sist redigert02.01.2005

Kilder

 1. [S91] Døpte i Kristiansand 1734-1751. Kildedetalj: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe.

Rasmus Falch

(-før 1753)
Ekteskap*Tone Sørensdatter Abel Mandflaa 
Død*før 1753Kristiansand, Vest-Agder, Norge 

Familie

Tone Sørensdatter Abel Mandflaa (circa 1706-28.02.1795)
Barn 1.Søren Rasmussen Falch (1746-27.05.1768)
 2.Birthe Carina Rasmusdatter Falch (1750-19.01.1766)
Sist redigert17.10.2004

Birthe Carina Rasmusdatter Falch

(1750-19.01.1766)
SlektskapSøskenbarn 6 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1750 
Død*19.01.1766Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Sist redigert17.10.2004

Karl Peder Røeberg

(circa 1736-20.03.1801)
Fødsel*circa 17361 
Ekteskap*07.02.1769Tone Sørensdatter Abel Mandflaa;Kristiansand, Vest-Agder, Norge2 
Forlovelse14.04.1768Tone Sørensdatter Abel Mandflaa3 
Død*20.03.1801Kristiansand, Vest-Agder, Norge4 
Bosted*1777Dronningensgade 21, Kristiansand, Vest-Agder, Norge;I en branntakst for 1777 står Karl Peder som eier av Dronningensgate 61 med tittel av sersjant. Er han 65 år i 1801, må han være født i 1736 og altså 30 år yngre enn sin kone. Ved trolovelsen i 1768 må han være 32 år og hans "dydige" trolovede være 62. Av gode grunner er det ikke barn i dette ekteskapet.5,6 

Familie

Tone Sørensdatter Abel Mandflaa (circa 1706-28.02.1795)
Sist redigert22.01.2005

Kilder

 1. [S76] En slektstråd i Kvadraturen, online http://www.berentsen.name/index.html. Kildedetalj: Tone lever i Kvadraturen helt til 28. februar 1795, da er hennes alder oppgitt til å være 89 år, og hun er Peter Gudmundsen Røbergs hustru. Hun må altså være født ca. 1706, og er 10 år eldre enn sin bror som er født ca. 1716.
 2. [S76] En slektstråd i Kvadraturen, online http://www.berentsen.name/index.html. Kildedetalj: Paret ble copulerede i Kirken av Schielerup, den 7. febr. 1769."
 3. [S76] En slektstråd i Kvadraturen, online http://www.berentsen.name/index.html. Kildedetalj: D. 14. April 1768, blev den velagtede og forstandige Ungr. Karl Peder Røeberg troloved med den dydige og Gudelskade Danne - Quinde Todne Sørensdatter, Rasmus Falches Enke.
 4. [S76] En slektstråd i Kvadraturen, online http://www.berentsen.name/index.html. Kildedetalj: Peder Røberg, lever til 28. mars 1801, og hans tittel er da "Afskediget Underofficer".
 5. [S75] Offentlig vurdering av branntakst for bygning. Kildedetalj: Kristiansand 1777.
 6. [S76] En slektstråd i Kvadraturen, online http://www.berentsen.name/index.html.

Anna Marie Olsdatter Abel

(1765-04.01.1791)
SlektskapSøster av 3.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1765Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Død*04.01.1791Kristiansand, Vest-Agder, Norge;Død i barselseng1 
Begravelse*01.1791Kristiansand, Vest-Agder, Norge;Hun ble begravet sammen med sin sønn født 31.12.1790. Kirkeboken forteller om hennes triste skjebne: Under "døde og begravne" kan vi i 1787 lese følgende: Den 8.de October klokken 11 Eftermiddag - nogle timer gammel - døde: Hans - (uægte). Fader: Peder Hansen - en søefarende fra Kiøbenhavn. Moder: Anne Marie Olsdatter Abel. (Barnet) Blev den 13. October begravet i Hospitals Kirkegaard.

I januar 1791 blir hun på ny nevnt i kirkeboken: "Anne Marie Olsdatter Abel, ugift, 26 Aar gammel døde den 4. Januar 1791 klokken 10 1/2 Formiddag paa Bardselseng efter sigende med et uægte Drengebarn som var født den 31. Dec., avvigte, klokken 11 Eftermiddag og som strax blev hjemmedøbt af Jordemoderen, men døde den 2. Januar kl. 3 Formiddag og blev lagt i Kisten hos sin Moder, Hvilken efter den høiere Directions Ordre blev forundet fri Jord i Hospitals Kirkegaard som Fattig."

2 

Familie 1

Peder Hansen
Barn 1.Hans Pedersen (08.10.1787-08.10.1787)

Familie 2

Barn 1.Ukjent Abel (31.12.1790-02.01.1791)
Sist redigert01.01.2005

Kilder

 1. [S76] En slektstråd i Kvadraturen, online http://www.berentsen.name/index.html.
 2. [S9] Kirkebok på mikrofilm.

Peder Hansen

Familie

Anna Marie Olsdatter Abel (1765-04.01.1791)
Barn 1.Hans Pedersen (08.10.1787-08.10.1787)
Sist redigert17.10.2004

Hans Pedersen

(08.10.1787-08.10.1787)
SlektskapSøskenbarn 5 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*08.10.1787Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Død*08.10.1787Under "døde og begravne" kan vi i 1787 lese følgende: Den 8.de October klokken 11 Eftermiddag - nogle timer gammel - døde: Hans - (uægte). Fader: Peder Hansen - en søefarende fra Kiøbenhavn. Moder: Anne Marie Olsdatter Abel. (Barnet) Blev den 13. October begravet i Hospitals Kirkegaard.1 
Begravelse*13.10.1787Hospitals kirkegaard, Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Sist redigert18.11.2004

Kilder

 1. [S9] Kirkebok på mikrofilm. Kildedetalj: Kristiansand.

Ukjent Abel

(31.12.1790-02.01.1791)
SlektskapSøskenbarn 5 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*31.12.1790Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Død*02.01.1791Kristiansand, Vest-Agder, Norge1 
Begravelse*etter 02.01.1791Kristiansand, Vestagder, Norge;"Anne Marie Olsdatter Abel, ugift, 26 Aar gammel døde den 4. Januar 1791 klokken 10 1/2 Formiddag paa Bardselseng efter sigende med et uægte Drengebarn som var født den 31. Dec., avvigte, klokken 11 Eftermiddag og som strax blev hjemmedøbt af Jordemoderen, men døde den 2. Januar kl. 3 Formiddag og blev lagt i Kisten hos sin Moder, Hvilken efter den høiere Directions Ordre blev forundet fri Jord i Hospitals Kirkegaard som Fattig."2,3 
Sist redigert21.11.2010

Kilder

 1. [S9] Kirkebok på mikrofilm. Kildedetalj: Kristiansand
  Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ministerialbok nr. A 4 (1762-1794), Døde og begravede 1791, side 296.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/….
 2. [S9] Kirkebok på mikrofilm. Kildedetalj: Kristiansand.
 3. [S76] En slektstråd i Kvadraturen, online http://www.berentsen.name/index.html.

Grethe Olsdatter Abel

(1777-)
SlektskapSøster av 3.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1777Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Ekteskap*16.01.1813Søren Olsen Øren 
Sist redigert17.10.2004