Bodil Hansdatter Mørk

(circa 1570-AFT ER 1640)
Slektskap10. tippoldemor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*circa 1570Saltumgaard, Pandrup, Nordjyllands amt, Danmark 
Ekteskap*Morten Pedersen Kjærulf 
Død*AFT ER 1640 

Familie

Morten Pedersen Kjærulf (-1600)
Barn 1.Inger Mortensdatter Kjærulf+ (-1661)
 2.Anders Mortensen Kjærulf (-før 1632)
Sist redigert17.10.2004

Hans Laursen Mørk

(circa 1515-circa 1593)
Slektskap11. tippoldefar til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*circa 1515Saltum søndre, Pandrup, Nordjyllands amt, Danmark 
Ekteskap*1566Johanne Vognsdatter Hæstrupgaard 
Død*circa 1593 
Notat*Kilde: Carl Klitgaard: Anders Mørk og broderen Hans Mørk i Saltumgaard indstævnedes for Kongens Retterting for at have fordelt arven efter faderen med urette. Utfallet vites ikke. 
Bosted*Johanne Vognsdatter Hæstrupgaard;Hvetbo, Jerslev, Aalborg, Nordjyllands amt, Danmark 
Yrke*mellom 1551 og 1593Gårdbruker Saltumgaard, Jerslev, Danmark Lørdag efter fastelavn 1543 fik Hans Mørk et kongeligt brev med bevilling, at han og hans arvinger må nyde, bruge og beholde Saltumgaard, for - som det hed: Han har været udi Kongens Minde vedr. den gaard i Sønder Saltum han fæstede. 
Yrkemellom 1552 og 1593Herredfogd i Jerslev herred, Danmark 

Familie

Johanne Vognsdatter Hæstrupgaard (-circa 1605)
Barn 1.Bodil Hansdatter Mørk+ (circa 1570-AFT ER 1640)
Sist redigert17.10.2004

Johanne Vognsdatter Hæstrupgaard

(-circa 1605)
Slektskap11. tippoldemor til Hege Fernanda Øygaren
Ekteskap*1566Hans Laursen Mørk 
Død*circa 1605 
Bosted*Hans Laursen Mørk;Hvetbo, Jerslev, Aalborg, Nordjyllands amt, Danmark 

Familie

Hans Laursen Mørk (circa 1515-circa 1593)
Barn 1.Bodil Hansdatter Mørk+ (circa 1570-AFT ER 1640)
Sist redigert17.10.2004

Peder Andersen Kjærulf

(-1570)
Slektskap11. tippoldefar til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*Vadum, Øst Halne, Aalborg, Nordjyllands amt, Danmark 
Ekteskap*Karen Bertelsdatter 
Død*1570 
Yrke*Skatteinnkrever 
Sist redigert17.10.2004

Karen Bertelsdatter

Slektskap11. tippoldemor til Hege Fernanda Øygaren
Ekteskap*Peder Andersen Kjærulf 
Sist redigert17.10.2004

Anders Andersen Kjærulf

(-1519)
Slektskap12. tippoldefar til Hege Fernanda Øygaren
Ekteskap*Else Wogensdatter 
Død*1519 
Sist redigert17.10.2004

Else Wogensdatter

Slektskap12. tippoldemor til Hege Fernanda Øygaren
Ekteskap*Anders Andersen Kjærulf 
Sist redigert26.01.2005

Anders Ullf

(1380-1450)
Slektskap14. tippoldefar til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1380Schleswig-Holstein, Tyskland 
Død*1450Kjær, Nordjyllands amt, Danmark 
Notat*Vi befinner oss i Grevskapet Holstein og året er 1380. Derfra reiser Anders Ullf, tar jobben som fogd på Nord-Jylland og bosetter seg selvsagt på Fogdegården Aslundgård i Kjær herred. Gården står ennå.

Anders er den første av Ulffene som kommer så langt nord som til Kjær, og Peder Laursen Dyreskjøt skriver i sin store bok utgitt på 1600-tallet: ”Af holstensk Adelsmatrikel synes, at Ætten stammer fra Holsten, hvor flere af familien Ullf allere de fra 1300 skal have beklædt de højeste Embeder, saavel i gejstlig som i verdslig Stand. I Tiden ved 1400-tallet, spredtes de til Jylland, hvor Anders Ulff i Kjær Herred fik af Kong Erik af Pommern, for udmærket Tjeneste, Navnet Kjerrulff og indførtes blandt dansk Adel, samt havde i sit Vaaben en gaaende graa Ulv. (Se bildet av våpenskjold)1

Familie

Barn 1.Anders Andersen Kjærulf+ (circa 1410-1458)
Sist redigert26.01.2005

Kilder

 1. [S96] Charles Taylor Kierulff: Twentieth Century Kjaerulfs.

Karen Andersdatter Dedekam

(1659-1741)
Fødsel*1659Kristiansand, Vest-Agder, Norge 
Ekteskap*Morten Olsen Kjærulf 
Død*1741Kristiansand, Vest-Agder, Norge 

Familie

Morten Olsen Kjærulf (1631-1696)
Sist redigert17.10.2004

Vogn Pedersen Hæstrupgaard

(-AFT ER 1568)
Slektskap12. tippoldefar til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*Hæstrupgaard, Hjørring, Nordjyllands amt, Danmark 
Ekteskap*Inger Jespersdatter Vognsen 
Død*AFT ER 1568 
Sist redigert17.10.2004

Inger Jespersdatter Vognsen

Slektskap12. tippoldemor til Hege Fernanda Øygaren
Ekteskap*Vogn Pedersen Hæstrupgaard 

Familie

Vogn Pedersen Hæstrupgaard (-AFT ER 1568)
Barn 1.Johanne Vognsdatter Hæstrupgaard+ (-circa 1605)
Sist redigert17.10.2004

Peder Jensen

Slektskap13. tippoldefar til Hege Fernanda Øygaren
Ekteskap*? Ketelholt 

Familie

? Ketelholt
Barn 1.Vogn Pedersen Hæstrupgaard+ (-AFT ER 1568)
Sist redigert17.10.2004

? Ketelholt

Slektskap13. tippoldemor til Hege Fernanda Øygaren
Ekteskap*Peder Jensen 

Familie

Peder Jensen
Barn 1.Vogn Pedersen Hæstrupgaard+ (-AFT ER 1568)
Sist redigert17.10.2004

Jesper Tordsen Vognsen

(circa 1465-1526)
Slektskap13. tippoldefar til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*circa 1465 
Ekteskap*Else Friis 
Død*1526Hørby, Hjørring, Nordjyllands amt, Danmark 
Sist redigert17.10.2004

Else Friis

Slektskap13. tippoldemor til Hege Fernanda Øygaren
Ekteskap*Jesper Tordsen Vognsen 

Familie

Jesper Tordsen Vognsen (circa 1465-1526)
Barn 1.Inger Jespersdatter Vognsen+
Sist redigert17.10.2004

Lars Ovesen Mørk

(circa 1480-før 1534)
Slektskap12. tippoldefar til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*circa 1480Saltum, Pandrup, Nordjyllands amt, Danmark 
Ekteskap* 
Død*før 1534 
Yrke*Godseier Saltumgaard Han indværgede Aalborg Slots Gods i Hvetbo Herred. I 1530 var han Herredsfoged i Hvetbo Herred. Den 19-okt-1526 fik han og hans søn Lensbrev på en eng kaldt 'Vildmosen' fra Gammelaa til Gaaselune Bæk i Kjær Hrd. mod deraf at svare 14 tdr. byg år ligt til Aalborg Slot. 
Yrke1530Kronens delefogd til Aalborghus; Herrefogd i Hvetbo Herred 

Familie

Barn 1.Hans Laursen Mørk+ (circa 1515-circa 1593)
Sist redigert17.10.2004

Ove Mørk

(circa 1450-)
Slektskap13. tippoldefar til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*circa 1450Saltum, Pandrup, Nordjyllands amt, Danmark 
Ekteskap* 
Notat*Kilde: Preben Mørchs slektsregister http://home4.inet.tele.dk/terpet/ 
Yrke*1475Godseier Saltumgaard 

Familie

Barn 1.Lars Ovesen Mørk+ (circa 1480-før 1534)
Sist redigert17.10.2004

Tord Thomsen Vognsen

(1420-1486)
Slektskap14. tippoldefar til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1420 
Død*1486 

Familie

Barn 1.Jesper Tordsen Vognsen+ (circa 1465-1526)
Sist redigert29.01.2005

Jens Pedersen Vognsen

(circa 1390-circa 1424)
Slektskap15. tippoldefar til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*circa 1390Hæstrup, Danmark1 
Død*circa 1424Danmark1 

Familie

Barn 1.Tord Thomsen Vognsen+ (1420-1486)
Sist redigert29.01.2005

Ole Mikkelsen Hols-eie

(08.03.1831-før 1833)
SlektskapBror av tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*08.03.1831Vang, Hamar, Hedmark, Norge1 
Dåp (christn)20.03.1831Vang, Hamar, Hedmark, Norge1 
Død*før 1833Vang, Hamar, Hedmark, Norge 
Sist redigert03.01.2005

Kilder

 1. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/VR/….

Ole Mikkelsen Åker-eie

(11.07.1833-25.07.1893)
SlektskapBror av tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*11.07.1833Vang, Hamar, Hedmark, Norge1 
Dåp (christn)21.07.1833Vang, Hamar, Hedmark, Norge;Faddere: Anders Olsen, Syver Olsen, Nils Jensen, Ragnhild Hansdatter - alle på Åkerseie, og Marthe Nilsdatter på (K..)1,2 
Ekteskap*27.10.1860(Brud) Mari Larsdatter;Forlovere Anders og Christopher på Hol3,4 
Ekteskap*09.05.1868(Brud) Johanne Hansdatter;Vang, Hamar, Hedmark, Norge;Forlovere: Loe på Vold og Christopher på Hol5,6 
Død*25.07.1893Korpholen u. Vestre Hol, Vang, Hamar, Hedmark, Norge;Døde av lungebetennelse.3,7 
Notat*20.04.1860Enken Anne Knudsdatter fletførte seg til Ola Mikkelsen på sine eldre dager ved en kontrakt av 20.04.1860 - omtrent da Ola giftet seg med Mari Larsdatter.

Anne hadde først spurt stedattera si, Johanne Hansdatter til råds. Anne overdro alt hun eide på Korpholen og alt løsøre til Ola Mikkelsen. Til gjengjeld skulle hun få mat og drikke, kaffe «saa godt som jeg og familien nyde», rom med seng og nødvendige klær, lys og varme samt oppvartning og pleie. Etter hennes død skulle Ola sørge for et sømmelig gravøl. Han skulle også betale gjelda hennes på 7 Spesidaler 1 Ort og 10 Skilling.

Som sikkerhet for kontrakta fikk Anne pant i de tinga hun ga fra seg: Ei stor bøle på gangen, ei mindre bøle, et skatoll, 5 stoler, et lite bord, en 2-etasjers kakkelovn, ildtang og skuffe, ei raumalt seng, ei underdyne med fjørfyll, en skinnfell, ei overdyne med viufyll, 2 hodeputer med fjørfyll, et 3-hovels lerretslaken, en rokk, bakstegang med utstyr, ei større og ei mindre gryte, 2 små kobberpotter, ei større og ei mindre stekepanne, kaffekvern, kaffekanne av blikk, kaffebrenner, ei ildskuffe og søppelskuffe av jern, hakkebrett, jernvekt, 3 trefat, 2 leirfat og ei koks, 6 stentallerkener og et lite stenfat, 4 bordkniver og 3 gafler, et framskap, en spele i stua, et spett, et vaffeljern, ei slipstensvev, ei hoggøks og ei teljøks, ei bryggestøtte og ei øltønne, 3 mjølkebunker, 5 spann, en raumalt bærebutt, en vass-så og 2 vassbytter med band og hanke av jern, 2 gamle skinnfeller, et grev og ei hakke, 2 sparokor og ei ...roko, ei jernharv med drag, 2 såld, 2 teskjeer i sølv (!), en del flasker, ei handsag, ei borvind, navar, hovtang, hammer og en kafekjele i kobber. Anne hadde også ei ku som hun overlot til Ola. Han fikk dessuten husa som besto av en stuebygning og en låve med fjøs under. I alt ble Annes eiendeler taksert til 85 Spesidaler 3 Ort og 12 Skilling.

Da Olas kone, Mari, døde 5 år senere, giftet han seg med Annes stedatter Johanne som var enke. Og sønnen Mathias vokste opp hos far og stemor.8 
(Vitne) Dåp (christn)08.08.1880Kristian Karlsen;Vang kirke, Vang, Hedmark, Norge;Faddere Jon Mathiasen, pike Martine Larsdatter fra Gollersrud i Romedal9 

Familie 1

Mari Larsdatter (26.01.1839-14.04.1865)
Barn 1.Mathias Olsen Korpholen+3 (30.05.1864-13.02.1939)

Familie 2

Johanne Hansdatter (18.08.1816-09.01.1891)
Sist redigert28.02.2010

Kilder

 1. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/VR/….
 2. [S9] Kirkebok på mikrofilm. Kildedetalj: Vang 1826-1841
  Side 88, linje100
  http://www.arkivverket.no/….
 3. [S11] Odd Stensrud: Vangsboka. Kildedetalj: Vestre Hol - Korpholen Gnr. 186, bind 2, s.303.
 4. [S9] Kirkebok på mikrofilm. Kildedetalj: Vigde i Vang 1855-1870
  http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe.
 5. [S11] Odd Stensrud: Vangsboka. Kildedetalj: Vestre Hol - Vestre Holseie Gnr. 186, bind 2, s.303.
 6. [S9] Kirkebok på mikrofilm. Kildedetalj: Vigde i Vang 1855-1870
  http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe.
 7. [S9] Kirkebok på mikrofilm. Kildedetalj: Gravlagde i Vang 1886-1900
  http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe.
 8. [S11] Odd Stensrud: Vangsboka. Kildedetalj: Vestre Hol - Korpholen Gnr. 186, bind 2, s.303-304.
 9. [S9] Kirkebok på mikrofilm. Kildedetalj: Kildeinformasjon: Hedmark fylke, Vang i Vang, Ministerialbok nr. 15 (1871-1885), Fødte og døpte 1880, side 128.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/….

Kristian Mikkelsen Opphus-eie

(16.09.1835-06.04.1857)
SlektskapBror av tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*16.09.1835Opphus-eie, Vang, Hamar, Hedmark, Norge1,2 
Dåp (christn)25.10.1835Vang, Hamar, Hedmark, Norge1,3 
Død*06.04.1857Olasveen, Vang, Hamar, Hedmark, Norge;Døde som legdslem på Olasveen.2 
Sist redigert28.02.2010

Kilder

 1. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/VR/….
 2. [S11] Odd Stensrud: Vangsboka. Kildedetalj: Bind 2, s. 328. Olasveen under Østre Hol.
 3. [S9] Kirkebok på mikrofilm. Kildedetalj: Vang 1826-1841
  Side 118, linje 168
  http://www.arkivverket.no/….

Anders Kristoffersen

(1811-)
SlektskapBror av 2.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1811Vang, Hamar, Hedmark, Norge 
Dåp (christn)10.11.1811Vang, Hamar, Hedmark, Norge1 
Sist redigert07.01.2005

Kilder

 1. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/igi/….

Mikkel Kristoffersen

(15.09.1815-)
SlektskapBror av 2.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*15.09.1815Vang, Hamar, Hedmark, Norge 
Dåp (baptism)08.10.1815Vang, Hamar, Hedmark, Norge1 
Sist redigert07.01.2005

Kilder

 1. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/VR/….

Hilda Knudsen

(1880-)
Fødsel*1880 
Ekteskap* 
Notat*Folketelling, Cork, Illinois 1920 
Utvandring*1902USA 
Naturalisering*1909USA 
Bosted*1920Cook, Illinois, USA 
Yrke*1920Waitress, Tea room 

Familie

Barn 1.Harald Knudsen (1803-)
 2.Gunvor Knudsen+ (15.08.1900-18.01.1997)
 3.Ingeborg Knudsen
Sist redigert17.10.2004

Harald Knudsen

(1803-)
Fødsel*1803 
Notat*Folketelling for Cork, Illinois. 
Naturalisering*1909USA 
Yrke*1920Reporter, Mercantile Case 
Sist redigert17.10.2004

Ingeborg Knudsen

Sist redigert17.10.2004

Marthinus Mikkelsen O-eie1

(31.10.1841-)
SlektskapBror av tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*31.10.1841O-eie, Vang, Hamar, Hedmark, Norge;Faddere: Jens Olsen på Oeie, Karen Pedersdatter, Else Evensdatter, Henderik Henderiksen.1 
Dåp (christn)16.01.1842Vang kirke, Vang, Hedmark, Norge;Faddere: Jan Olsen, Karen Pedersdatter, Else Evensdatter - alle på O. Henrik Henriksen og Peder Pedersen fra O-eie.2 
Ekteskap*07.10.1865Kari Hansdatter;Vang, Vang, Hedmark, Norge3 
Vitne: Even Mikkelsen
Vitne: Martin Olsen
Bosted*1865Kari Hansdatter;Olasveen, Vang, Hamar, Hedmark, Norge;Inderster på Olasveen4 
Yrke*07.10.1865Inderst3 
Bostedmellom 1866 og 1882Kari Hansdatter;Olasveen, Vang, Hamar, Hedmark, Norge;Overtok Olasveen 1866 
(Vitne) Dåp (christn)12.08.1866Marie Martinsdatter;Vang, Vang, Hamar, Hedmark, Norge;Også faddere: Anders Pedersen og Johanne Nilsdatter, begge Dalfarmeneie.5 
Bosted1882Kari Hansdatter;Stange, Hedmark, Norge 

Familie

Kari Hansdatter (1841-)
Barn 1.Matea Martinusdatter O-eie+ (19.05.1864-)
Sist redigert28.02.2010

Kilder

 1. [S9] Kirkebok på mikrofilm. Kildedetalj: Vang 1841-1855
  Sidelenke:
  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
  Bildelenke:
  http://www.arkivverket.no/….
 2. [S9] Kirkebok på mikrofilm. Kildedetalj: Vang 1841-1855
  http://www.arkivverket.no/….
 3. [S120] Ukjent subject ukjent record type, by ukjent photographer, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 4. [S2] Folketellingen 1865. Kildedetalj: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe.
 5. [S9] Kirkebok på mikrofilm. Kildedetalj: Kildeinformasjon: Hedmark fylke, Vang i Vang, Ministerialbok nr. 12 (1855-1870), Fødte og døpte 1866, side 142.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/….

Kari Hansdatter

(1841-)
Fødsel*1841Hadeland, Jevnaker, Oppland, Norge 
Ekteskap*07.10.1865Marthinus Mikkelsen O-eie;Vang, Vang, Hedmark, Norge1 
Vitne: Even Mikkelsen
Vitne: Martin Olsen
Bosted*1865Marthinus Mikkelsen O-eie;Olasveen, Vang, Hamar, Hedmark, Norge;Inderster på Olasveen2 
Bostedmellom 1866 og 1882Marthinus Mikkelsen O-eie;Olasveen, Vang, Hamar, Hedmark, Norge;Overtok Olasveen 1866 
(Vitne) Dåp (christn)12.08.1866Marie Martinsdatter;Vang, Vang, Hamar, Hedmark, Norge;Også faddere: Anders Pedersen og Johanne Nilsdatter, begge Dalfarmeneie.3 
Bosted1882Marthinus Mikkelsen O-eie;Stange, Hedmark, Norge 

Familie

Marthinus Mikkelsen O-eie (31.10.1841-)
Barn 1.Matea Martinusdatter O-eie+ (19.05.1864-)
Sist redigert23.11.2009

Kilder

 1. [S120] Ukjent subject ukjent record type, by ukjent photographer, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 2. [S2] Folketellingen 1865. Kildedetalj: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe.
 3. [S9] Kirkebok på mikrofilm. Kildedetalj: Kildeinformasjon: Hedmark fylke, Vang i Vang, Ministerialbok nr. 12 (1855-1870), Fødte og døpte 1866, side 142.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/….

Matea Martinusdatter O-eie

(19.05.1864-)
SlektskapSøskenbarn 3 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*19.05.1864O-eie, Vang, Hamar, Hedmark, Norge1 
Ekteskap*08.08.1884Ole Monsen By-eie;Stange, Stange, Hedmark, Norge2 
Vitne: Johan Mikkelsen O-eie
Konfirmasjon*06.10.1878Vang, Hedmark, Norge3 
Bosted*06.10.1878Øvre Holseie, Vang, Hedmark, Norge3 
Bosted*1884Ole Monsen By-eie;Nordstad-eie, Stange, Hedmark, Norge 

Familie

Ole Monsen By-eie (1863-)
Barn 1.Halvor Olsen Olasveen (13.03.1866-)
 2.Kristine Olsdatter (1872-)
 3.Johan Olsen Olasveen (08.04.1874-)
 4.Marie Olsdatter Olasveen (13.02.1879-)
Sist redigert28.02.2010

Kilder

 1. [S11] Odd Stensrud: Vangsboka. Kildedetalj: Bind 2, s.225. O-eie.
 2. [S9] Kirkebok på mikrofilm. Kildedetalj: Stange i Stange 1880-1893
  Sidelenke:
  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
  Bildelenke:
  http://www.arkivverket.no/….
 3. [S9] Kirkebok på mikrofilm. Kildedetalj: Vang i Vang 1871-1885
  Sidelenke:
  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
  Bildelenke:
  http://www.arkivverket.no/….