Søvei Torstensdatter Holte

(1665-)
Fødsel*1665Holte, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Ekteskap*27.12.1716Ambrosius Johnsen Baugerud Sauer;Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Bosted*1717Ambrosius Johnsen Baugerud Sauer;Sauer søndre, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 

Familie

Ambrosius Johnsen Baugerud Sauer (26.02.1654-14.01.1724)
Sist redigert13.02.2005

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Holte, Gnr. 15, s. 76.

Torbjørn Halvorsen Baugerud

(1666-1741)
SlektskapSøskenbarn 7 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1666Baugerud, Heddal, Notodden, Telemark, . 
Død*1741Baugerud, Heddal, Notodden, Telemark, . 
Begravelse*05.05.1741Fra kirkeboken ved Torbjørns begravelse: 'Den fatige mand Torbjørn Halvorsen som tilforn boede paa Baugerud, 75 år gammel'.1 
Notat*mellom 1711 og 1731Baugerud, Heddal, Notodden, Telemark, .;'I 1711 bodde Halvor og sønnen Torbjørn på Baugerud med i alt 6 personer.

Den 6.11.1715 og den 7.6.1717 fikk Torbjørn Baugerud skjøter fra sine svogere (...) på tilsammen 8 meler med bygsel i garden Baugerud.

Etter matrikulen i 1723 eide Torbjørn Halvorsen med sine barn gården Baugerud. Har 1 husmand som sår 1 qtr blandet korn. Har gjærdesfang og brendeved, men leier seter.

Den 17.2. 1728 utsteder Torbjørn Halvorsen Baugerud en pantobligasjon til Bjørn Halvorsen Enggrav i 1 tønne med bygsel på Baugerud for 150 riksdaler.

Høsten 1729 brente husene på Baugerud ned, og ved ting på Hovdejord 5.6.1730 holdtes tingsvitne derom. I 1731 bruker og eier Torbjørn med sine barn gården Baugerud og nyter skattefrihet for årene 1730 og 1731, etter kammerkollegiets ordre av 2.9.1730. Skatten utgjør 6 riksdaler og 59 skilling, derav betalt 1 riksdaler og 1 skilling.'2 
Sist redigert01.01.2005

Kilder

 1. [S9] Kirkebok på mikrofilm. Kildedetalj: Heddal.
 2. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: S. 363.

Anne Haraldsdatter Rui

(1733-)
SlektskapSøster av 3.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1733Rui nordre, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Dåp (christn)13.12.1733Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Notat*1758Anne lever i 17582 
Sist redigert12.02.2005

Kilder

 1. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/igi/… iendly=.
 2. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gn. 8 s. 43-47.

Sveinung Haraldsen Rui

(1734-1735)
SlektskapBror av 3.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1734Rui nordre, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1,2 
Dåp (christn)19.12.1734Heddal, Notodden, Telemark, Norge2 
Død*1735Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Begravelse*28.02.17352 
Sist redigert01.02.2005

Kilder

 1. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/igi/… iendly=.
 2. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gn. 8 s. 43-47.

Niri Haraldsen Rui

(1736-)
SlektskapBror av 3.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1736Rui nordre, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Dåp (christn)12.02.1736Heddal, Notodden, Telemark, Norge2 
Notat*Niri levde i 17582 
Bosted1736Rui, Heddal, Notodden, Telemark, Norge2 
Sist redigert22.01.2005

Kilder

 1. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/igi/… iendly=.
 2. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gn.8 s. 43-47.

Helge Haraldsdatter Rui

(1738-)
SlektskapSøster av 3.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1738Rui nordre, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Dåp (baptism)21.12.1738Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Notat*Helge levde i 1758 
NotatPerson Source2 
Sist redigert17.10.2004

Kilder

 1. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/igi/… iendly=.
 2. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gn.8 s. 41-47.

Aslaug Haraldsdatter Rui

(1741-1787)
SlektskapSøster av 3.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1741Rui nordre, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Dåp (christn)29.09.1741Heddal, Notodden, Telemark, Norge2 
Ekteskap*22.11.1781Nils Torbjørnsen;Heddal, Notodden, Telemark, Norge2 
Død*1787Heddal, Notodden, Telemark, Norge;Funnet død paa marken2 
Begravelse*31.12.1787Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Sist redigert12.02.2005

Kilder

 1. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/igi/… iendly=.
 2. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gnr. 8, s.41-47.

Nils Torbjørnsen

Ekteskap*22.11.1781Aslaug Haraldsdatter Rui;Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 

Familie

Aslaug Haraldsdatter Rui (1741-1787)
Barn 1.Harald Torbjørnsen Haukelien (1783-)
Sist redigert29.01.2005

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gnr. 8, s.41-47.

Harald Torbjørnsen Haukelien

(1783-)
SlektskapSøskenbarn 5 ganger forskjøvet til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1783Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Sist redigert17.10.2004

Sveinung Haraldsen Nørsterud

(1747-1747)
SlektskapBror av 3.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1747Nørsterud, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Dåp (baptism)25.03.1747Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Død*1747Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Begravelse*11.08.1747Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Notat*Person Source2 
Sist redigert17.10.2004

Kilder

 1. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/igi/… iendly=.
 2. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gnr. 8, s. 41-47.

Kari Haraldsdatter Rui

(1744-)
SlektskapSøster av 3.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1744Rui nordre, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Dåp (baptism)2. PINSEDAG 1744Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Notat*Kari levde i 1758 
Sist redigert17.10.2004

Ingeborg Haraldsdatter Nørsterud

(1754-1754)
SlektskapSøster av 3.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1754Nørsterud, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Dåp (baptism)29.01.1754Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Død*1754Nørsterud, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Begravelse*07.05.1754Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Notat*Person Source2 
Sist redigert17.10.2004

Kilder

 1. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/igi/… iendly=.
 2. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gnr. 8, s. 41-47.

Niri Larsen Aase

(1670-1733)
Slektskap5. tippoldefar til Hege Fernanda Øygaren
Er med i anetavler:Heges forfedre - direktelinjer
Fødsel*1670Strand nordre, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Ekteskap*1698Anne Ellefsdatter Helleberg;Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Ekteskap*31.07.1727Malene Aslaksdatter;Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Forlovelse09.06.1697Anne Ellefsdatter Helleberg;Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Død*1733Aase, Heddal, Notodden, Telemark, Norge2 
Skifte*18.05.1733Skiftet etter Niri holdtes 18.5.1733. Nettoformue 255 riksdaler.2 
Begravelse10.03.1733Heddal, Notodden, Telemark, Norge2 
Notat*mellom 1699 og 1731Aase øvre, Heddal, Notodden, Telemark, Norge;Den 25.10.1699 skjøter Ellef Anundsen Helleberg til sin svigersønn Niri Larsen fra nordre Strand (Gård nr. 81, VII) to og en halv tønne med bygsel i østre Aase for 165 riksdaler.

I 1703 bruker Niri Larsen hele gården og eier deri to og en halv tønne og betaler i samlet skatt 16 riksdaler, sju og en halv skilling.

I 1711 bodde Niri selv 7de på Aase. 5.6.1715 skifter Niris svoger Anund Ellefsen Vik av Gransherred til Niri Larsen halvannen tønne med bygsel og herlighet, samt aasete over to og en halv tønne i øvre Aase for 150 riksdaler, tilhørende s.d.

Ifølge matrikulen av 1723 eier Niri Larsen med sine barn øvre Aase. Om garden sies det: Den har bjelke- og sagtømmerskog, hvorav aarlig kan drives 2 tylter bjelker, ansettes for 3 settinger. Har fornøden sæter samt bekkekvern. Består av muld- og sandjord i bakli og er tungvunden. Sår 5 tønner blandet korn og 4 tønner havre og høster 24 læs høy. Føder to og en halv hest, 11 fæ og 8 sauer. Skylden 5 tønder forhøyes med 3 settinger.

I 1731 betale Niri Larsen Aase i samlet skatt 17 riksdaler og 44 skilling, og eier to og en halv tønne i Aase og hans barn resten.1 

Familie 1

Anne Ellefsdatter Helleberg
Barn 1.Johannes Nirisen Hovdejord2 (1698-1754)
 2.Guri Nirisdatter Hovdejord2 (1700-1785)
 3.Lars Nirisen Aase2 (1703-1754)
 4.Thone Nirisdatter Aase2 (1703-1756)
 5.Torgrim Nirisen Aase2 (1705-1706)
 6.Anund Nirisen Aase+2 (1707-1754)
 7.Guri Nirisdatter Aase2 (1710-1711)
 8.Ingeborg Nirisdatter+2 (1711-1758)
 9.Aslaug Nirisdatter Aase2 (1712-1768)
 10.Ellef Nirisen Aase2 (1714-1746)
 11.Torgrim Nirisen Aase2 (1718-før 1733)
Sist redigert01.01.2005

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gnr. 55 s. 274-279.
 2. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gnr. 81 s. 380-383.

Anne Ellefsdatter Helleberg

Slektskap5. tippoldemor til Hege Fernanda Øygaren
Er med i anetavler:Heges forfedre - direktelinjer
Ekteskap*1698Niri Larsen Aase;Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Forlovelse09.06.1697Niri Larsen Aase;Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 

Familie

Niri Larsen Aase (1670-1733)
Barn 1.Johannes Nirisen Hovdejord (1698-1754)
 2.Guri Nirisdatter Hovdejord (1700-1785)
 3.Lars Nirisen Aase (1703-1754)
 4.Thone Nirisdatter Aase (1703-1756)
 5.Torgrim Nirisen Aase (1705-1706)
 6.Anund Nirisen Aase+ (1707-1754)
 7.Guri Nirisdatter Aase (1710-1711)
 8.Ingeborg Nirisdatter+ (1711-1758)
 9.Aslaug Nirisdatter Aase (1712-1768)
 10.Ellef Nirisen Aase (1714-1746)
 11.Torgrim Nirisen Aase (1718-før 1733)
Sist redigert01.01.2005

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gnr. 55 s. 274-279.

Johannes Nirisen Hovdejord

(1698-1754)
SlektskapBror av 4.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1698Hovdejord, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Dåp (christn)30.05.1698Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Ekteskap*06.12.1725Ingeborg Olsdatter Melaas;Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Ekteskap*04.11.1737Liv Egilsdatter;Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Død*1754Aase, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Begravelse*17.04.1754Heddal, Notodden, Telemark, Norge 

Familie 2

Liv Egilsdatter
Sist redigert13.02.2005

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Aase øvre, Gnr. 81 s. 380-383.

Guri Nirisdatter Hovdejord

(1700-1785)
SlektskapSøster av 4.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1700Hovdejord, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Dåp (christn)08.08.1700Heddal, Notodden, Telemark, Norge;Jeg har ved hjelp av orlogdirektør R.W. Bauers bok fra 1868: 'Bauers Calender for Aarene 601-2200 efter Christi Fødsel' funnet at Guris dåpsdag, 9. søndag etter trefoldighet, i 1700 falt på søndag 8. august.1,2 
Ekteskap*15.10.1720Kittil Nirisen Tofsrud;Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Død*1785Tofsrud, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Begravelse*17.03.1785Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Sist redigert01.01.2005

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gnr. 81 s. 380-383.
 2. [S61] R. W. Bauer, Bauers Calender.

Lars Nirisen Aase

(1703-1754)
SlektskapBror av 4.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1703Aase, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Dåp (christn)10.06.1703Heddal, Notodden, Telemark, Norge1,2 
Ekteskap*03.11.1729Ingeborg Anundsdatter Traaserud;Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Død*1754Flaaten, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Begravelse*04.04.1754Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Sist redigert27.01.2005

Kilder

 1. [S61] R. W. Bauer, Bauers Calender.
 2. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gnr. 81 s. 380-383.

Torgrim Nirisen Aase

(1705-1706)
SlektskapBror av 4.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1705Aase, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Dåp (christn)27.09.1705Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Død*1706Aase, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Begravelse*18.06.1706Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Sist redigert27.01.2005

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gnr. 81Aase øvre, s. 380-383.

Anund Nirisen Aase

(1707-1754)
SlektskapBror av 4.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1707Aase, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Dåp (christn)13.11.1707Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Ekteskap*06.11.1731Aslaug Torkildsdatter;Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Ekteskap*30.06.1735Anne Haraldsdatter Rui;Heddal, Notodden, Telemark, Norge2 
Ekteskap*28.12.1750Sevei Thorsdatter Hellem;Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Død*1754Flaaten, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Begravelse*04.04.1754Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Yrke*Soldat 

Familie 3

Sevei Thorsdatter Hellem
Barn 1.Anne Anundsen Flaaten (11.1751-1751)
 2.Thor Anundsen Flaaten (1753-)
Sist redigert27.01.2005

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gnr. 81 s. 380-383.
 2. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gn. 8, s.43-47.

Guri Nirisdatter Aase

(1710-1711)
SlektskapSøster av 4.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1710Aase, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Død*1711Aase, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Begravelse*07.02.1711Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Sist redigert27.01.2005

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gnr. 81 s. 380-383.

Aslaug Nirisdatter Aase

(1712-1768)
SlektskapSøster av 4.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1712Aase, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Ekteskap*Gunlek Olsen Melaas 
Ekteskap*Johannes Olsen Midstrand 
Død*1768Melaas, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Begravelse*18.10.1768Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Sist redigert27.01.2005

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gnr. 81 s. 380-383.

Ellef Nirisen Aase

(1714-1746)
SlektskapBror av 4.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1714Aase, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Dåp (christn)29.09.1714Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Død*1746 
Begravelse*26.08.1746Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Skifte26.09.1746Ved Ellefs skifte var nettoformuen på 76 riksdaler1 
Sist redigert27.01.2005

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gnr. 81 s. 380-383.

Torgrim Nirisen Aase

(1718-før 1733)
SlektskapBror av 4.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1718Aase, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Død*før 1733Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Sist redigert29.01.2005

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gnr. 81 s. 380-383.

Ingeborg Olsdatter Melaas

Ekteskap*06.12.1725Johannes Nirisen Hovdejord;Heddal, Notodden, Telemark, Norge 

Familie

Johannes Nirisen Hovdejord (1698-1754)
Sist redigert17.10.2004

Liv Egilsdatter

Ekteskap*04.11.1737Johannes Nirisen Hovdejord;Heddal, Notodden, Telemark, Norge 

Familie

Johannes Nirisen Hovdejord (1698-1754)
Sist redigert13.02.2005

Kittil Nirisen Tofsrud

Ekteskap*15.10.1720Guri Nirisdatter Hovdejord;Heddal, Notodden, Telemark, Norge 

Familie

Guri Nirisdatter Hovdejord (1700-1785)
Sist redigert17.10.2004

Thone Nirisdatter Aase

(1703-1756)
SlektskapSøster av 4.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1703Aase, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Dåp (christn)10.06.1703Heddal, Notodden, Telemark, Norge2,1 
Ekteskap*26.06.1727Anund Pedersen Ingolfsrud;Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Død*1756Ingolfsrud, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Begravelse*11.05.1756Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Sist redigert27.01.2005

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gnr. 81 Aase øvre, s. 380-383.
 2. [S61] R. W. Bauer, Bauers Calender.

Anund Pedersen Ingolfsrud

Ekteskap*26.06.1727Thone Nirisdatter Aase;Heddal, Notodden, Telemark, Norge 

Familie

Thone Nirisdatter Aase (1703-1756)
Sist redigert17.10.2004

Ingeborg Anundsdatter Traaserud

Ekteskap*03.11.1729Lars Nirisen Aase;Heddal, Notodden, Telemark, Norge 

Familie

Lars Nirisen Aase (1703-1754)
Sist redigert17.10.2004

Aslaug Torkildsdatter

Ekteskap*Ole Andersen Melaas;Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Ekteskap*06.11.1731Anund Nirisen Aase;Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 

Familie 2

Anund Nirisen Aase (1707-1754)
Sist redigert17.10.2004

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gnr. 81 s. 380-383.