Anne Sveinungsdatter Vreim

(1657-30.07.1694)
Slektskap5. tippoldemor til Hege Fernanda Øygaren
Er med i anetavler:Heges forfedre - direktelinjer
Fødsel*1657s. Sauer, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Ekteskap*1679Ambrosius Johnsen Baugerud Sauer;Heddal, Notodden, Telemark, Norge2,1 
Død*30.07.1694Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Notat*Ambrosius Johnsen Baugerud Sauer;Ambrosius Johnsen synes å ha været en mæktig mann, og med sit første giftermaal med "Sølv-Sveinungs" datter Anne, kom han i besittelse av meget gods. Han kjøpte og solgte en flerhet av gaardparter og gaarde, og hadde pant i flere eiendomme.

Ambrosius stævnet flere til Things og fik altid ret over sin motpart. I 1700 førte han sak med Midtsauer om retten til et skogstykke. I 1708 blev han instævnet for klammeri med Sigurd Graver, men frikjendt.

Ambrosius efterkommere har været meget ralrike, og er den barnerikeste slegt i Hitterdal.3 
Bosted*1722Ambrosius Johnsen Baugerud Sauer;Rui nordre, Heddal, Notodden, Telemark, Norge;Rui omtales i Diplomatarium Norvegicum i 1356 og heter da 'Aslaugurud'. Garden omtales også i 'Den røde bog' i 1398, da eide Hitterdals kirke 2 aura bol i 'Aslaugurudi' som den hadde fått for Torgrim på Sems sjel. (...)

I Rygh's Norske Gaardnavne er navnet 'Aslaugrudi' henlagt til Rui gn. 68 og som hjemmel for dette anføres 'Glückstad; Hitterdals beskr. side 50'. Dette er feilaktig da 'Aslaugrudi' knytter seg til gården Rui gn. 8. (...) At Glückstad har urett sees derav at Hitterdals kirke aldri har eier noen part i Rui på vestsiden (gn.68), men derimot 4 meler i Rui gn.8'.

'Den 14.4.1722 makeskiftet lensmand Ole Olsen Hovdejord med Ambrosius Johnsen S. Sauer tre og en halv qtr. med bygsel og 1 tønne 2 meler i nordre Rui og 350 Riksdaler kurant mot 2 tønner 5 meler med bygsel og 3 tønner i Søndre Sem. Ifløge matriku len for 1723 eide Ambrosuis Sauer og Harald Tveitans stifbarn hver 1 tønne med bygsel og yderligere 4 meler, tilhørende Hitterdals prestebol. Garden har skog til hushjelp, gjerdesfang og brendeved, men leier sæter. Består av leirjord i solli og er noget tungvunden. Sår 4 tønner blandet korn og høster 20 læs høy. Føder 2 hester, 5 fe og 6 sauer'. Mål: 1 qtr = en kvart tønne 2 meler = en tredels tønne4 

Familie

Ambrosius Johnsen Baugerud Sauer (26.02.1654-14.01.1724)
Barn 1.Harald Ambrosiusen Rui-Nørsterud+ (1688-09.05.1764)
Sist redigert26.01.2005

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gnr. 5, bnr. 1 Søndre Sauer, s. 31.
 2. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/PRF/….
 3. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Sauer søndre, Gnr. 5 bnr. 1, s.30.
 4. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gn. 8, s. 44-45.

Sveinung Sveinungsen

Slektskap6. tippoldefar til Hege Fernanda Øygaren
Er med i anetavler:Heges forfedre - direktelinjer
Ekteskap*Thore Gjermundsen 

Familie

Thore Gjermundsen (1609-)
Barn 1.Sveinung Sveinungsen (1630-)
 2.Kittil Sveinungsen (1635-1685)
 3.Aslaug Sveinungsen (1640-)
 4.Torlid Sveinungsen (1651-1738)
 5.Helga Sveinungsen (1654-1699)
 6.Anne Sveinungsdatter Vreim+ (1657-30.07.1694)
Sist redigert17.10.2004

Thore Gjermundsen

(1609-)
Slektskap6. tippoldemor til Hege Fernanda Øygaren
Er med i anetavler:Heges forfedre - direktelinjer
Fødsel*1609Sauer, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Ekteskap*Sveinung Sveinungsen 

Familie

Sveinung Sveinungsen
Barn 1.Sveinung Sveinungsen (1630-)
 2.Kittil Sveinungsen (1635-1685)
 3.Aslaug Sveinungsen (1640-)
 4.Torlid Sveinungsen (1651-1738)
 5.Helga Sveinungsen (1654-1699)
 6.Anne Sveinungsdatter Vreim+ (1657-30.07.1694)
Sist redigert17.10.2004

Sveinung Sveinungsen

(1630-)
SlektskapBror av 5.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1630Sauer, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Sist redigert17.10.2004

Kittil Sveinungsen

(1635-1685)
SlektskapBror av 5.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1635Sauer, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Død*1685 
Sist redigert17.10.2004

Aslaug Sveinungsen

(1640-)
SlektskapSøster av 5.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1640Sauer, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Begravelse*20.06.1699Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Sist redigert17.10.2004

Torlid Sveinungsen

(1651-1738)
SlektskapSøster av 5.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1651Sauer, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Død*1738Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Sist redigert17.10.2004

Helga Sveinungsen

(1654-1699)
SlektskapSøster av 5.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1654Sauer, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Død*1699 
Sist redigert17.10.2004

Gjermund Sauer

Slektskap7. tippoldefar til Hege Fernanda Øygaren
Ekteskap*Anna Kittilsen 

Familie

Anna Kittilsen
Barn 1.Thore Gjermundsen+ (1609-)
Sist redigert17.10.2004

Anna Kittilsen

Slektskap7. tippoldemor til Hege Fernanda Øygaren
Ekteskap*Gjermund Sauer 

Familie

Gjermund Sauer
Barn 1.Thore Gjermundsen+ (1609-)
Sist redigert17.10.2004

Gjermund Olsen Ødegaarden

(08.06.1860-)
SlektskapBror av oldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*08.06.1860Anundkaas u. Tinnes, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Ekteskap*Tone Olsdatter Øia Moen 
Ekteskap*19.11.1885Ragnhild Tarjersdatter Hellebrekke2 
BostedØdegaarden, Heddal, Telemark, Norge3 
Yrke*Smed 
Bosted*1865Ødegaarden u. Tinnes, Heddal, Notodden, Telemark, Norge4 
(Vitne) Dåp (christn)03.08.1890Ole Olsen Ødegaarden;Heddal stavkyrkje, Notodden, Telemark, Norge5 
(Vitne) Dåp (christn)03.08.1890Ole Olsen Ødegaarden;Heddal stavkyrkje, Notodden, Telemark, Norge5 
Bosted1900Merde u. Tinnes nordre, Heddal, Notodden, Telemark, Norge6 

Familie 1

Ragnhild Tarjersdatter Hellebrekke
Barn 1.Mari Gjermundsdatter (28.01.1887-)
 2.Helge Gjermundsdatter (03.02.1892-)
 3.Ole Gjermundsen (02.02.1899-)

Familie 2

Tone Olsdatter Øia Moen
Barn 1.Ragnhild Gjermundsdatter Moen+ (21.02.1912-29.07.1996)
Sist redigert16.10.2010

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Slekt 107, s. 451-452.
 2. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/IGI/….
 3. [S124] 1.1.1875 Manuelt utført folketelling, ukjent repository address.
 4. [S2] Folketellingen 1865. Kildedetalj: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe.
 5. [S9] Kirkebok på mikrofilm. Kildedetalj: Heddal/Heddal Kirkebok 1878-1903.
 6. [S3] Folketellingen 1900. Kildedetalj: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe.

John Halvorsen Baugerud

(1608-1690)
Slektskap6. tippoldefar til Hege Fernanda Øygaren
Er med i anetavler:Heges forfedre - direktelinjer
Fødsel*1608Baugerud, Heddal, Notodden, Telemark, . 
Ekteskap*1630Anlaug Johannesdatter1 
Død*1690 
Begravelse*03.04.1690Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Skifte27.05.1690'Ved skiftet etter John Halvorsen Baugerud eide boet 2 tønner med bygsel i Baugerud, 3 tønner og 1 mele med bygsel og 3 og en halv tønne i Midstrand, 1 tønne med bygsel i Gyving, 1 tønne med bygsel i Juv i Hjartdal, i tønne skyld i Melaas, 1 tønn e skyld i Stenstad i Holla, 4 setting skyld i Tveiten og 1 qtr skyld i Bergen på Tinn.'2 
Bosted*mellom 1645 og 1690Anlaug Johannesdatter;Baugerud, Heddal, Notodden, Telemark, .;Fra Hitterdalsboken: I 1745 bodde John og hans kvinne på Baugerud med en tjenestepike.3 

Familie

Anlaug Johannesdatter (1611-)
Barn 1.Halvor Johnsen Baugerud+ (1631-1716)
 2.Johannes Johnsen Baugerud (1633-)
 3.Kari Johnsdatter Baugerud (1636-1698)
 4.Kittil Johnsen Baugerud (1646-1690)
 5.Margit Johnsdatter Baugerud (1648-1699)
 6.Solve Johnsen Baugerud (1650-1686)
 7.Bergit Johnsdatter Baugerud (1652-1742)
 8.Ambrosius Johnsen Baugerud Sauer+ (26.02.1654-14.01.1724)
Sist redigert29.01.2005

Kilder

 1. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/PRF/….
 2. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gn. 77 s. 364 Baugerud.
 3. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gn. 77, s. 362-364.

Anlaug Johannesdatter

(1611-)
Slektskap6. tippoldemor til Hege Fernanda Øygaren
Er med i anetavler:Heges forfedre - direktelinjer
Fødsel*1611Baugerud, Heddal, Notodden, Telemark, . 
Ekteskap*1630John Halvorsen Baugerud1 
Begravelse*09.12.1704Baugerud, Heddal, Notodden, Telemark, . 
Bosted*mellom 1645 og 1690John Halvorsen Baugerud;Baugerud, Heddal, Notodden, Telemark, .;Fra Hitterdalsboken: I 1745 bodde John og hans kvinne på Baugerud med en tjenestepike.2 

Familie

John Halvorsen Baugerud (1608-1690)
Barn 1.Halvor Johnsen Baugerud+ (1631-1716)
 2.Johannes Johnsen Baugerud (1633-)
 3.Kari Johnsdatter Baugerud (1636-1698)
 4.Kittil Johnsen Baugerud (1646-1690)
 5.Margit Johnsdatter Baugerud (1648-1699)
 6.Solve Johnsen Baugerud (1650-1686)
 7.Bergit Johnsdatter Baugerud (1652-1742)
 8.Ambrosius Johnsen Baugerud Sauer+ (26.02.1654-14.01.1724)
Sist redigert17.10.2004

Kilder

 1. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/PRF/….
 2. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gn. 77, s. 362-364.

Bergit Johnsdatter Baugerud

(1652-1742)
SlektskapSøster av 5.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1652Baugerud, Heddal, Notodden, Telemark, .1 
Ekteskap*circa 1680Kittil Sivertsen Seljord 
Ekteskap*1693Peder Anundsen Ingolfsrud 
Ekteskap*03.08.1713Erik Johannesen Bøen 
Død*1742Langerud, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Begravelse*21.11.1742 

Familie 1

Kittil Sivertsen Seljord (1664-1690)

Familie 2

Peder Anundsen Ingolfsrud (1664-1711)

Familie 3

Erik Johannesen Bøen (1682-1766)
Sist redigert19.12.2004

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gn. 77 s. 362-364.

Halvor Johnsen Baugerud

(1631-1716)
SlektskapBror av 5.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1631Baugerud, Heddal, Notodden, Telemark, .1 
Ekteskap*Søve Halvorsdatter 
Ekteskap*før 1666Kari Torbjørnsdatter Grene;Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Død*1716 
Begravelse*30.06.1716Baugerud, Heddal, Notodden, Telemark, . 
Skifte15.07.1716Skiftet etter Halvor Johnsen holdtes 15.7.1716. Boet eide 1 tønne med bygsel i Baugerud, 3 og en halv mele skyld i Grene, og 1 og 1/3 setting skyld i Tveiten, nettoformue 199 riksdaler. Enken eide Halvannen tønne skyldgods og halvannen tønne me d bygsel i Mosebøi Sauland.2 
Bosted*mellom 1665 og 1685Kari Torbjørnsdatter Grene;Midtstrand, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Bostedmellom 1703 og 1716Kari Torbjørnsdatter Grene;Baugerud, Heddal, Notodden, Telemark, .;I 1703 bor Halvor Johnsen på Baugerud og betaler i samlet skatt 6 riksdaler 12 skilling. I 1711 bodde Halvor og sønnen Torbjørn med i alt 6 personer på Baugerud.3 

Familie 2

Kari Torbjørnsdatter Grene (1634-1698)
Barn 1.Torbjørn Halvorsen Baugerud (1666-1741)
Sist redigert27.01.2005

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gn. 77, s. 362-364.
 2. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Hitterdalsboken s. 364 Gn. 77 Baugerud.
 3. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Hitterdalsboken s. 363:. '

Johannes Johnsen Baugerud

(1633-)
SlektskapBror av 5.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1633Baugerud, Heddal, Notodden, Telemark, .1 
Ekteskap*1663Liv Torbjørnsdatter Grene2 
Begravelse*04.05.1709Liv Torbjørnsdatter Grene;Heddal, Notodden, Telemark, Norge;Ekteparet på Strand ble begravet samme dag.3 
Notat*Se Hitterdalsboken gård 54.II for etterslekt 
Bosted*1665Baugerud, Heddal, Notodden, Telemark, . 
Yrke*1665Soldat 
Bosted*før 1709Liv Torbjørnsdatter Grene;Midstrand, Heddal, Notodden, Telemark, Norge3 

Familie

Liv Torbjørnsdatter Grene (1643-1709)
Sist redigert13.02.2005

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gn. 77, s. 362-364.
 2. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/PRF/….
 3. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Grene, Gnr. 72, s. 336.

Kari Johnsdatter Baugerud

(1636-1698)
SlektskapSøster av 5.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1636Baugerud, Heddal, Notodden, Telemark, .1 
Død*1698Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Begravelse*02.05.1698Heddal, Notodden, Telemark, Norge2 
Notat*Kari Johnsdatter Baugeruds mann (hans navn kjennes ikke) var tilstede ved skiftet etter hennes far i 1690, hvor Kari etter ønske fikk utlagt sin arvelodd med 1 tønne skyld i Melaas og en halv tønne skyld i Midstrand.3 
Sist redigert19.12.2004

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gn. 77, s. 362-364.
 2. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/AF/….
 3. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gnr. 77, s.363:.

Kittil Johnsen Baugerud

(1646-1690)
SlektskapBror av 5.tippoldefar/mor til Hege Fernanda Øygaren
Fødsel*1646Baugerud, Heddal, Notodden, Telemark, .1 
Ekteskap*circa 1670Anne Evensdatter;Telemark, Norge2,3 
Død*1690Tveiten, Bø, Telemark, Norge 
Skifte*02.09.1690Tveiten, Bø, Telemark, Norge;'Ved skiftet etter Kittils far John Halvorsen, fikk Kittil utlagt 1 tønne med bygsel i Baugeruk m.m, som enken Anne Evensdatter skjøter til Kittils bror Halvor Baugerud 9.3.1694 for 80 riksdaler.'4 
Bosted*Anne Evensdatter;Tveiten, Bø, Telemark, Norge 

Familie

Anne Evensdatter (-1696)
Sist redigert27.01.2005

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gn. 77 s. 362-364.
 2. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/igi/… iendly=.
 3. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/igi/….
 4. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gn. 77 s. 364 Baugerud.

Bergit Bjørnsdatter

(1685-)
Fødsel*1685Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Ekteskap*1722 

Familie

Barn 1.Aaste Haralsdatter (1722-1745)
 2.Thone Haralsdatter (1724-)
 3.Jon Haralsen (1725-)
 4.Halvor Haralsen (1731-)
Sist redigert17.10.2004

Aaste Haralsdatter

(1722-1745)
Fødsel*1722Hougetuft, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Dåp (christn)04.01.1722Heddal, Notodden, Telemark, Norge2 
Død*1745 
Sist redigert20.12.2004

Kilder

 1. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/IGI/….
 2. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/VR/….

Thone Haralsdatter

(1724-)
Fødsel*1724Hougetuft, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Begravelse*12.12.1724 
Sist redigert20.12.2004

Kilder

 1. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/IGI/….

Jon Haralsen

(1725-)
Fødsel*1725Hougetuft, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Dåp (christn)18.12.1725Hougetuft, Heddal, Notodden, Telemark, Norge2 
Sist redigert20.12.2004

Kilder

 1. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/IGI/….
 2. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/VR/….

Halvor Haralsen

(1731-)
Fødsel*1731Hougetuft, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Dåp (christn)11.02.1731Heddal, Notodden, Telemark, Norge2 
Sist redigert20.12.2004

Kilder

 1. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/IGI/….
 2. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/VR/….

Helge Johnsdatter Skoge

(1669-1716)
Fødsel*1669Skoge, Sauland, Hjartdal, Telemark, Norge 
Ekteskap*1695Ambrosius Johnsen Baugerud Sauer1,2,3 
Død*1716Sauer søndre, Heddal, Notodden, Telemark, Norge4 
Begravelse*20.06.1716 

Familie

Ambrosius Johnsen Baugerud Sauer (26.02.1654-14.01.1724)
Sist redigert20.12.2004

Kilder

 1. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/AF/….
 2. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/PRF/….
 3. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/PRF/….
 4. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gn. 77 s. 362-364.

Jon Gjermundsen

(1635-1714)
Fødsel*1635Skoge, Sauland, Hjartdal, Telemark, Norge1 
Ekteskap*1659Tone Jonsdatter 
Død*1714Skoge, Sauland, Hjartdal, Telemark, Norge 

Familie

Tone Jonsdatter (1637-1698)
Barn 1.Helge Johnsdatter Skoge (1669-1716)
Sist redigert20.12.2004

Kilder

 1. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/PRF/….

Tone Jonsdatter

(1637-1698)
Fødsel*1637Kleppen, Sauland, Hjartdal, Telemark, Norge 
Ekteskap*1659Jon Gjermundsen 
Død*1698Skoge, Sauland, Hjartdal, Telemark, Norge 

Familie

Jon Gjermundsen (1635-1714)
Barn 1.Helge Johnsdatter Skoge (1669-1716)
Sist redigert20.12.2004

Liv Torbjørnsdatter Grene

(1643-1709)
Fødsel*1643Grene, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Ekteskap*1663Johannes Johnsen Baugerud2 
Død*1709Strand, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Begravelse*04.05.1709Johannes Johnsen Baugerud;Heddal, Notodden, Telemark, Norge;Ekteparet på Strand ble begravet samme dag.1 
Bosted*før 1709Johannes Johnsen Baugerud;Midstrand, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 

Familie

Johannes Johnsen Baugerud (1633-)
Sist redigert13.02.2005

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Grene, Gnr. 72, s. 336.
 2. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/PRF/….

Tarjer Hansen Anundkaas

(1756-10.10.1844)
Slektskap3. tippoldefar til Hege Fernanda Øygaren
Er med i anetavler:Heges forfedre - direktelinjer
Fødsel*1756Anundkaas u. Tinnes, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Dåp (baptism)12.12.1756Anundkaas u. Tinnes, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Ekteskap*mellom 13.03.1784 og 1785Anne Olsdatter;Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Død*10.10.1844Anundkaas u. Tinnes, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Yrke*1801Husmann med jord2 
Bosted*1801Tinnes, Heddal, Notodden, Telemark, Norge2 
Bosted1801Anne Olsdatter;Tinnes, Heddal, Notodden, Telemark, Norge2 

Familie

Anne Olsdatter (1757-21.11.1846)
Barn 1.Hans Torgersen+ (1785-07.07.1874)
 2.Ole Torgersen (30.09.1787-08.10.1844)
 3.Torgon Torgersdatter (1789-27.12.1789)
 4.Anne Torgersdatter (1791-05.01.1818)
 5.Torger Torgersen (1793-22.04.1829)
 6.Torgon Torgersdatter (1796-)
 7.Anders Tarjersen Anundskaas-Hellebrekke+ (1801-31.05.1866)
Sist redigert20.12.2004

Kilder

 1. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken. Kildedetalj: Gnr. 39. s. 192-194.
 2. [S1] Folketellingen 1801. Kildedetalj: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe Family search Familie http://www.familysearch.org/Eng/Search/IGI/….

Anne Olsdatter

(1757-21.11.1846)
Slektskap3. tippoldemor til Hege Fernanda Øygaren
Er med i anetavler:Heges forfedre - direktelinjer
Fødsel*1757Anundkaas u. Tinnes, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Dåp (baptism)1757 
Ekteskap*mellom 13.03.1784 og 1785Tarjer Hansen Anundkaas;Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Død*21.11.1846 
Folketelling*1801Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Bosted*1801Tarjer Hansen Anundkaas;Tinnes, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 

Familie

Tarjer Hansen Anundkaas (1756-10.10.1844)
Barn 1.Hans Torgersen+ (1785-07.07.1874)
 2.Ole Torgersen (30.09.1787-08.10.1844)
 3.Torgon Torgersdatter (1789-27.12.1789)
 4.Anne Torgersdatter (1791-05.01.1818)
 5.Torger Torgersen (1793-22.04.1829)
 6.Torgon Torgersdatter (1796-)
 7.Anders Tarjersen Anundskaas-Hellebrekke+ (1801-31.05.1866)
Sist redigert20.12.2004

Kilder

 1. [S1] Folketellingen 1801. Kildedetalj: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe Family search Familie http://www.familysearch.org/Eng/Search/IGI/….

Anders Amundsen Granabæk-Moen

(1764-1800)
Slektskap3. tippoldefar til Hege Fernanda Øygaren
Er med i anetavler:Heges forfedre - direktelinjer
Fødsel*1764Granabæk, Gnr.75 bn. 4, Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Ekteskap*28.05.1787Sevei Hansdatter Moen2 
Ekteskap*10.12.1789Aagot Johnsdatter Sem;Heddal, Notodden, Telemark, Norge3 
Død*1800Moen u. Tveitan, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Begravelse*16.04.1800Heddal, Notodden, Telemark, Norge1 
Bosted*mellom 1764 og 1787Granabæk, Heddal, Notodden, Telemark, .2 
Yrke*etter 1780Soldat2 
Bosted*1789Aagot Johnsdatter Sem;Moen u. Ryen, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Bostedmellom 1791 og 1794Aagot Johnsdatter Sem;Kaasa u. Sauer, Heddal, Notodden, Telemark, Norge 
Bosted1795Aagot Johnsdatter Sem;Moen u. Tveitan, Heddal, Notodden, Telemark, Norge;Fra 1800 bodde Aagot som enke på Moen u/Tveitan og ernærte seg ved å spinne og veve. 

Familie 1

Sevei Hansdatter Moen
Barn 1.Hans Andersen Granabæk-Moen (1787-19.11.1861)

Familie 2

Aagot Johnsdatter Sem (1764-17.06.1835)
Barn 1.Bergit Andersdatter Moen (1791-)
 2.Søve Andersdatter Moen+ (1794-30.09.1881)
 3.Anne Andersdatter Moen (1797-1811)
Sist redigert18.11.2004

Kilder

 1. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: http://www.familysearch.org/Eng/Search/IGI/….
 2. [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken.
 3. [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. Kildedetalj: Familie:
  http://www.familysearch.org/Eng/Search/IGI/….