• [S2] Folketellingen 1865. Manuelt foretatt folketelling 08.01.1866.
 • [S3] Folketellingen 1900. Manuelt utført telling, online: http://www.digitalarkivet.no 03.12.1900.
 • [S4] Folketellingen 1875. Manuelt utført folketelling 03.01.1876.
 • [S6] Ukjent author, "Adressebok for Oslo," e-mail message from ukjent author e-mail (ukjent address) to ukjent recipient.
 • [S8] O.H. Holta: Hitterdalsboken, Holtas forlag, 1927.
 • [S9] Kirkebok på mikrofilm. Oslo Riksarkivet.
 • [S10] Kirkevergen i Oslo, Oslo kommune.
 • [S11] Vangsboka, Vang historielag 1988.
 • [S13] Reisepass Kgl. norske generalkonsulat, København, 01.10.1915.
 • [S14] 1920, Manuelt utført folketelling i USA, National Archives and Records Administration.
 • [S15] Dødsfall i California, Digitalt publisert.
 • [S16] 1930, Manuelt gjennomført folketelling i USA, National Archives and Records Administration.
 • [S17] Elektronisk kirkebok, avfotografert. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Nettadresse: http://www.familysearch.org
 • [S19] Norske gaardnavne, online http://www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.html Dokumentasjonsprosjektet, Universitetet i Oslo.
 • [S20] Døypte i Vang 1886-1900, Asbjørn Røsbak, nettadresse: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 • [S21] The American Family Immigration History Center. The Statue of Liberty-Ellis Island Foundation, 292 Madison Ave., New York, NY 10017-7769,. Nettadresse: http://www.ellisisland.org
 • [S22] Gravlagde i Vang, Asbjørn Røsbak, nettadresse: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 • [S23] Bilde: Gravsten for familien Larsen/Norgård.
 • [S25] Ukjent spouses' names marriage, in ukjent register title, ukjent manuscript info, ukjent repository, ukjent repository address.
 • [S26] Elektronisk database over dødsfall i Norge 1995 - april 2001, nettadresse: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 • [S27] Dødsannonse i Aftenposten.,.
 • [S28] Samtale mellom Ørnulf Norgård og Hege Øygaren, 2004.
 • [S29] Samtale mellom Turid Elna Amundsen Norgård og Hege Øygaren, 2004.
 • [S30] Samtale mellom Solveig Charlotte Hauger og Hege Øygaren, 2004.
 • [S32] J.B. Morthoff: Løtenboka, Løten historielag, 1955.
 • [S33] E-post fra Finn Johannessen til Hege Øygaren, 2003|2004.
 • [S57] Brev til Hege Øygaren.
 • [S65] Artikkel publisert på internett.
 • [S66] Emigranter fra Oslo 1867-1930. Digitalarkivet, (Universitetet i Bergen), nettadresse: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe,.
 • [S69] Hefte utgitt i forbindelse med begravelse, inneholder begravelsesdato samt trykte sanger ved seremonien.
 • [S70] E-post fra Karen Hausteen til Hege Øygaren, 2004.
 • [S71] Attest fra folkeregistret.
 • [S74] Den norske kirke, online http://www.kirken.no/
 • [S78] I samtale med Hege Øygaren. Kildedetalj:.
 • [S80] Wenche Weid til Hege Øygaren, 2004.
 • [S85] Hege Øygaren. Personlig kunnskap.
 • [S86] Toralv Bleken-Nilssen: Furnesboka utgitt av Furnes historielag, 1941-1985).
 • [S88] En dag som Laura Bush, Dagsavisen Oslo 19.11.2004 38.
 • [S109] Norway Heritage, online http://www.norwayheritage.com/
 • [S110] Ukjent name of person entry; ukjent ship name ukjent record type; in ukjent series (n.p.: Digitalarkivet).
 • [S113] Ukjent name of person entry, Ministerialbok for Hamar - Døde 1900-1914, 1, ukjent repository, ukjent repository address. Hereinafter cited as Døde i Hamar 1900-1905.
 • [S114] Ukjent subject entry, ukjent record type, ukjent repository, ukjent repository address.
 • [S117] DIS Norge, online www.disnorge.no/gravminner, DIS Norge (DIS Norge).
 • [S119] Ukjent record type: ukjent subject, by ukjent photographer; ukjent series; ukjent repository, ukjent repository address. Online ukjent url; ukjent file name.
 • [S120] Ukjent record type: ukjent subject, by ukjent photographer; ukjent series; ukjent repository, ukjent repository address. Online www.digitalarkivet.no; Vigde i Vang 1855-1870.
 • [S123] Ukjent subject, Militært registreringskort (n.p.: n.pub.). Hereinafter cited as Militært registreringskort.
 • [S124] 1.1.1875 Manuelt utført folketelling,ukjent repository address, ukjent repository.
 • [S125] 23.9.1910 Digitalisert,ukjent repository address, ukjent repository.
 • [S127] Adressebok, kildearkiv uten navn, ukjent repository address.
 • [S130] E-post til Hege Øygaren.