• [S1] Folketellingen 1801. Manuelt utført folketelling 01.02.1801.
 • [S39] 1840 Manuelt gjennomført folketelling, Kongsberg,.
 • [S53] Samtale mellom Tone Moen Aasmundsen og Hege Øygaren, 2004.
 • [S54] Database over dødsfall i USA. Social Security Administration, US.
 • [S55] Dødsannonser, The Arizona Republic Newspaper, Arizona, USA.
 • [S60] 1782 Manuelt gjennomført folketelling, Hitterdal, Notodden, Telemark,.
 • [S61] R. W. Bauer, Bauers Calender for Aarene 601 - 2200 efter Christi Fødsel.
 • [S64] 1910, Manuelt gjennomført folketelling i USA, National Archives and Records Administration.
 • [S67] Diplomatarium Norvegicum, , I-XXI, 20 000 brev fra norsk middelalder, online http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html
 • [S68] Politidokumenter, Justisdepartementet.
 • [S72] Fotografi av hendelse.
 • [S73] Odelsjordeboken for Hedmark 1615. Hedmark historielag.
 • [S75] Offentlig vurdering av branntakst for bygning.
 • [S76] En slektstråd i Kvadraturen, online http://www.berentsen.name/index.html
 • [S77] Telefonkatalogen, Findexa as.
 • [S79] J.S. Løland: Romedalsboka. Bygdebokkomiteen for Romedal, 1992.
 • [S81] Gladsaxe Gymnasium, Danmark, online http://www.gladsaxegymnasium.dk
 • [S83] Kildenotater fra May Karin Henriksen til Hege Øygaren, mottatt 14.03.2004.
 • [S84] Annonse, Jarlsberg og Laurvigs Amtstidende, Larvik, 1839.
 • [S87] E-post fra Jan Hedenstad til Hege Øygaren 2004.
 • [S89] Jacob Holdts slektstre, nettadresse: http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/…
 • [S90] Etterkommere av Peder Jensen Schjelderup. Alf Jacobsen: online http://home.no.net/alfij/slekt/pjs/index.htm
 • [S91] Per Inge Nilssen: Døpte i Kristiansand 1734-1751. Digitalarkivet, Universitet i Bergen, nettardresse: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 • [S92] Per Nermo: Nordic genealogy site. Nettadresse: Nordic genealogy site.
 • [S93] E-post fra Hilde Norgård Bjørkeng til Hege Øygaren.
 • [S95] Carl Klitgaard: Kierulffske studier 1914).
 • [S96] Charles Taylor Kierulff: Twentieth Century Kjaerulfs 1986.
 • [S97] Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske meddelelser om fam. Skjelderup og Clouson Christiania, 1915.
 • [S98] Jens Vahl: Slægtsbog over Afkommet af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde o. 1500, Bind 2, hefte 9 (n.p.: n.pub., 1892), Fredriksberg Folkebibliotek, Danmark.
 • [S99] Sakefallsregnskap for Hedmarken 1610-1660, (n.p.: Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift, 1942-1977).
 • [S100] Kongens Kunstkammer, København, nettadresse http://www.kunstkammer.dk
 • [S101] "E-post fra Marianne Weid," til Hege Øygaren, 2004.
 • [S102] Ingrid Rasmussens slektstre, online http://home20.inet.tele.dk/johnrasmussen/
 • [S103] "E-post fra Frode Stærfelt," til Hege Øygaren.
 • [S106] Ancestors to Gerda Knudsen,.
 • [S107] "E-post fra Mimmi Leite," til Hege Øygaren.
 • [S111] E-post fra Merete Trettebergstuen,(ukjent address) to ukjent recipient.
 • [S112] "E-post fra Fredrik Johannessen,."
 • [S118] Ann Irene Krogsether, "E-post fra Ann Irene Krogsether," epost fra ukjent author e-mail (ukjent address) to Hege Øygaren, 2007. Hereinafter cited as "E-post fra Ann Irene Krogsether."
 • [S121] Diverse offentlige registre på nett.
 • [S122] Manuelt gjennomført folketelling i USA.
 • [S126] Sjeleregister 1732 Vang, Hedmark. Manuelt foretatt folketelling 1732.
 • [S128] Dødsfall i USA, Digitalt publisert.
 • [S129] 1940, Manuelt gjennomført folketelling i USA, National Archives and Records Administration.