Vi er flere som har satt oss som mål å kartlegge alle etterkommere av Taale Andersen Haarstadstuen, født i 1772 i Romedal i Hedmark.
Hovedperson
Datter
Sønn